Mô hình sáng tạo “ATM Sách” đã có mặt tại Giảng đường DLU

Hoạt động chung - Đoàn Hội

Nhằm lan tỏa văn hóa đọc nâng cao ý thức đọc sách trong cộng đồng trường học, đặc biệt là ở các bạn sinh viên và những người làm nghiên cứu trong phạm vi Trường Đại học Đà Lạt. ATM sách là một mô hình sáng tạo, được ví như “thư viện mini” miễn phí, cung cấp sách cho mọi người đọc một cách dễ dàng và thuận tiện. Góp phần xây dựng xã hội học tập, hướng đến tri thức.

ATM sách Trường Đại học Đà Lạt được đặt trước Khoa Ngữ Văn và Lịch sử, khu toà giảng đường A32

Chia sẻ tri thức đem đến cơ hội học hỏi và khám phá tri thức cho mọi khoá, ngành nghề, giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Bảo vệ môi trường, khuyến khích sử dụng sách tái bản, góp phần hạn chế rác thải và bảo vệ môi trường. Khơi dậy sự sáng tạo ATM sách được thiết kế với hình thức độc đáo, sáng tạo, tạo điểm nhấn cho các bạn sinh viên. Thúc đẩy các hoạt động sáng tạo liên quan đến sách như viết lách, vẽ tranh, kể chuyện,…

Mô hình này được đánh giá cao bởi tính thiết thực, hiệu quả và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.