Lịch thi và Danh sách thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 – 2021

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học Thông báo quản lý đào tạo sau đại học Tuyển sinh Bậc sau đại học

Trường Đại học Đà Lạt thông báo Lịch thi và Danh sách thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 – 2021 trong file đính kèm.