Lịch sử hình thành và phát triển

     Vào ngày 27/10/1976, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 426/TTg thành lập Trường Đại học Đà Lạt trên cơ sở kế thừa Viện Đại học Đà Lạt – được xây dựng vào năm 1957 và bắt đầu đào tạo vào năm 1958. Từ năm 1976 đến năm 1990, Trường Đại học Đà Lạt hoạt động theo mô hình đại học tổng hợp, và là một trong số bốn trường đại học tổng hợp của cả nước.

     Trải qua lịch sử hơn 60 năm, với 45 năm đổi mới và phát triển, Trường Đại học Đà Lạt ngày nay là một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực; và đã khẳng định vị thế vững chắc là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng có chất lượng và uy tín cao ở khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của quốc gia.

     Trường Đại học Đà Lạt có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, không chỉ trang bị cho người học kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn chú trọng trau dồi cho họ các kỹ năng và thái độ phù hợp, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thế giới việc làm trong kỷ nguyên số. Các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường rất đa dạng, thuộc các khối ngành: Sư Phạm; Khoa học xã hội và nhân văn; Khoa học tự nhiên và công nghệ; Kinh tế và Quản lý, trong đó có: 41 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy; 09 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 06 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Ngoài ra, Trường còn đào tạo theo các hình thức giáo dục thường xuyên rất phong phú, bao gồm vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông, và các hình thức bồi dưỡng ngắn hạn khác.

     Trong xu thế hội nhập quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt luôn xem việc mở rộng đối tác và mạng lưới quan hệ đối ngoại là một trong các nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình. Trường hiện có quan hệ đối ngoại rộng khắp và đi vào chiều sâu với nhiều cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

     Trường Đại học Đà Lạt được công nhận là thành viên chính thức của tổ chức CDIO quốc tế từ năm 2017, được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2019, và là thành viên của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) từ năm 2020. Tạp chí khoa học của Trường là một trong 6 tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ACI).

     Những thành tựu to lớn trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Trường được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Trường đã được trao tặng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì và Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; bằng khen, cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các cấp chính quyền trung ương và địa phương, cũng như của các tổ chức chính trị-xã hội khác.