Lễ khai trương Trung tâm giáo dục đào tạo Trí tuệ nhân tạo AIC

Tin tức của Trường
         Lễ khai trương Trung tâm giáo dục đào tạo  Trí tuệ nhân tạo (AIC) Trường Đại học Đà Lạt diễn ra với các thông tin cụ thể:
Thời gian: 8h00 ngày 7/5/2022 (Thứ 7)
Địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt
Các hoạt động:
– Trình diễn Robot Yanshee;
– Trình diễn Robot Cruz và Alpha 1E của AIC
– Khai trương Trung tâm AIC
         Đặc biệt, kể từ ngày 8/5/2022, Trung tâm Giáo dục đào tạo Trí tuệ nhân tạo – Trường Đại học Đà Lạt mở lớp định kỳ về LẮP RÁP LEGO CÓ ĐỘNG CƠ, CẢM BIẾN LẬP TRÌNH SÁNG TẠO dành cho trẻ từ 8 đến 15 tuổi vào các ngày cuối tuần.