Lâm Đồng tiếp tục triển khai nhiều biện pháp mạnh để tăng cường phòng chống Covid-19

Phòng chống dịch Covid -19 Tỉnh Lâm Đồng

Ngày 3/8, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hoả tốc về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm tại: https://lamdong.gov.vn/HOME/news/hotnews/SitePages/Lam-Dong-tiep-tuc-trien-khai-nhieu-bien-phap-manh-de-tang-cuong-phong-chong-Covid-19.aspx