Lâm Đồng chủ động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phòng chống dịch Covid -19 Thông báo trường Tỉnh Lâm Đồng

UBND Tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản 6190/UBND-VX3 ngày 28/8/2021 về việc chủ động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

1. Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện thực sự nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả những nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; đặc biệt là Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 5234/UBND-VX3 ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 5488/KH-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó, lưu ý:

1.1. Kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa tập trung chỉ đạo và phân cấp thực hiện, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương; lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài ”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch; đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng; Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.

1.2. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cơ sở, phải: (1) Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; (2) Tuyệt đối không được tự mãn với kết quả phòng, chống dịch; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; (3) Luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thế xảy ra; khi có ca bệnh nghi ngờ, (4) hết sức khẩn trương tranh thủ 08 giờ vàng đầu tiên đế thực hiện truy vết, khoanh vùng kịp thời, xác định các trường hợp F0, F1, F2 nhanh nhất có thể, cần hoàn thành trong vòng 24 giờ sau khi phát hiện trường hợp F0; tuyệt đối không chần chừ, do dự; (5) Thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời nắm chắc tình hình và xử lý ngay những vấn đề phát sinh, bất cập.

1.3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước phải gương mẫu chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; áp dụng linh hoạt “một cung đường, hai điểm đến ” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy định bố trí tối đa 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà; khi công việc thật sự cấp bách, cần thiết, có thể bố trí riêng lẻ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi công tác trong tỉnh hoặc theo nhóm nhỏ 2-3 người; hạn chế tối đa tiếp xúc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không tập trung ăn uống đông người.

1.4. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện; thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia chống dịch; bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả; các cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch cấp huyện phải mời các Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành phần khác có liên quan tham dự, không cứng nhắc về thành phần nhưng phải đảm bảo 5K, các trường hợp F2, F3 không tham gia dự họp.

1.5. Tiếp tục quản lý chặt chẽ các trường hợp đi về từ các địa phương, khu vực, địa điểm có dịch; người về từ vùng dịch phải xin ý kiến của Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Lâm Đồng; đối với lái xe đưa người đên sân bay đi nước ngoài, khi quay trở về địa phương phải thực hiện cách ly theo quy định.

2. Sở Y tế tổ chức tiêm chủng miễn phí, an toàn, kịp thời, hiệu quả, không phân biệt các loại vắc xin phòng Covid-19; không tổ chức tiêm dịch vụ có thu tiền; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để triển khai ngay việc tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh khi tiếp nhận lượng vắc xin lớn; trong đó, ưu tiên tiêm vắc xin cho đội ngũ giáo viên (khoảng 22.000 người) để chuẩn bị cho năm học mới 2021 – 2022.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát nhiễm khuẩn trong các khu cách ly, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly hoặc lây nhiễm từ khu cách ly tập trung ra cộng đồng.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế nhanh chóng hoàn thành và đưa Bệnh viện dã chiến 500 giường vào hoạt động để tiếp nhận các trường hợp F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ.

5. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối họp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý đối với lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhất là việc xét nghiệm định kỳ cho lái xe, phụ xe; việc bố trí nơi lưu trú tập trung cho lái xe, phụ xe; kiểm soát chặt việc lưu trú của các lái xe sau khi về địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp lái xe, phụ xe không thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy học, các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để triển khai năm học mới 2021 – 2022 (Lưu ý, không tổ chức khai giảng), ban hành hoặc tham mưu ban hành quy chế phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi bước vào năm học mới. Đối với những giáo viên nghỉ phép tại các tỉnh, thành phố chưa trở về địa phương (nếu có) thì khẩn trương thông tin, yêu cầu các giáo viên này trở về địa phương, thực hiện xét nghiệm và cách ly theo quy định để kịp thời giảng dạy trong năm học mới, những trường hợp chưa cần thiết, động viên giáo viên ở lại địa phương (những nơi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg).

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức sản xuất cũng như triển khai hỗ trợ nông sản cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung, Nam bộ.

8. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm đầu mối, phối hợp với Hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức đón thai phụ có nguyện vọng trở về địa phương, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức thực hiện.

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo