Ký hợp tác Dự án thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp nông nghiệp

Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) – Chiều 22/4, Trường Đại học Đà Lạt (DLU) đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác Dự án thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp nông nghiệp giữa Trường Đại học Đà Lạt với Cơ quan hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc (KEA) và các đối tác là ENVELOPS, KLES, GTC, HAEZOOM, Fraunhofer ISE…

Xem thêm: http://baolamdong.vn/kinhte/202204/ky-hop-tac-du-an-thi-diem-he-thong-nang-luong-mat-troi-ket-hop-nong-nghiep-3112839/