Không gian của tài nguyên kiến thức và văn hóa

Tin tức của Trường

(Báo Lâm Đồng online)Gần 250.000 nhan đề về tài liệu, sách, luận án bằng giấy, CD-ROM tại chỗ và hàng trăm triệu tài liệu từ cơ sở dữ liệu của hàng chục ngàn nhà xuất bản trên thế giới hội tụ trong không gian vật chất đồ sộ và không gian mạng có độ mở cực lớn, Thư viện Trường Đại học Đà Lạt (ĐHĐL) là địa chỉ đặc biệt về nguồn kiến thức và văn hóa đọc.

Đọc thêm bài viết tại: http://baolamdong.vn/xahoi/202107/khong-gian-…