Khoa Du lịch, Trường Đại học Đà Lạt: Nguồn cung ứng nhân lực chất lượng cao của cả nước

Tin tức của Trường

Khoa Du lịch, Trường Đại học Đà Lạt tiền thân là Ban Du Lịch được thành lập và tổ chức đào tạo từ năm 2002, trở thành một trong 3 cơ sở đào tạo nghề du lịch chính qui đầu tiên trong hệ thống cơ sở đào tạo công lập ở Việt Nam. Sau 20 năm hình thành và phát triển, Khoa Du lịch, Trường Đại học Đà Lạt đã đào tạo và cung ứng hơn 6.000 lao động chất lượng cao cho địa phương và cả nước với nhiều hệ đào tạo và hình thức đào tạo khác nhau.

Xem thêm tại: http://baolamdong.vn/dulich/202206/khoa-du-lich-truong-dai-hoc-da-lat-nguon-cung-ung-nhan-luc-chat-luong-cao-cua-ca-nuoc-3122079