Khảo sát sơ bộ – Đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo cho 5 ngành trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Đà Lạt

Hoạt động chung - QLCL Kiểm định CLGD Tin nổi bật Tin tức của Trường

     Ngày 13/06/2022, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học quốc gia TP. HCM đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ nhằm đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Đông phương học, Luật, Ngôn ngữ Anh, và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Đà Lạt (Theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐ).

     Thành phần Đoàn ĐGN tham gia đợt khảo sát này gồm có PGS.TS. Trần Thị Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành – Trưởng đoàn; ThS. Hồ Đắc Hải Miên – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia TP.HCM; Th.S Hoàng Thọ Phú – Giảng viên, Nguyên Phó Trưởng khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM; và ThS. Lâm Tường Thoại – Trưởng ban, Ban Thi đua – Khuen thưởng, ĐH Quốc gia TP.HCM.

 

     Trong ngày làm việc, Đoàn ĐGN đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, học tập, giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên tại văn phòng làm việc của 5 khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Quốc tế học, Luật học, Ngoại ngữ và Du lịch và các trung tâm, thư viện của Trường. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức.

     Kết thúc buổi làm việc, đại diện của Đoàn ĐGN, Trung tâm kiểm định chất lượng (ĐHQG.HCM) và TS. Lê Minh Chiến – Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã tiến hành ký kết “Biên bản ghi nhớ khảo sát sơ bộ của Đoàn Đánh giá ngoài” cho 5 chương trình đào tạo. Hiệu trưởng Lê Minh Chiến gửi lời cảm ơn đến những đánh giá, ghi nhận khách quan ban đầu của Đoàn ĐGN, đồng thời nhấn mạnh, các đánh giá trong đợt khảo sát sơ bộ là rất cần thiết để Trường Đại học Đà Lạt tiếp thu và chuẩn bị tốt hơn cho đợt khảo sát chính thức diễn ra vào ngày 22 – 26/6/2022.

Phòng Tạp chí và Truyền thông