Khai trương và đưa vào sử dụng (giai đoạn 1) Bảo tàng số Đại học Đà Lạt

Tin nổi bật Tin tức của Trường

     Ngày 18/11/2023, Bảo tàng số Đại học Đà Lạt được khai trương và đưa vào sử dụng (giai đoạn 1)  để chào mừng 65 năm Trường Đại học Đà Lạt hình thành và phát triển.

     Bảo tàng số Đại học Đà Lạt là nơi lưu trữ, trưng bày, cung cấp thông tin, hình ảnh của những tư liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của Trường, cùng các bộ sưu tập tiêu bản côn trùng và thực vật bản địa Việt Nam, các bộ sưu tập về khảo cổ học và dân tộc học của vùng văn hóa Tây Nguyên giàu bản sắc.

     Bảo tàng số Đại học Đà lạt là món quà tinh thần quý giá nhân kỷ niệm 65 năm Trường Đại học Đà Lạt hình thành và phát triển, gửi gắm tấm lòng và tình cảm tri ân của tập thể Nhà trường đến các thế hệ giáo chức và cựu giáo chức; người học và cựu người học; các cá nhân và tổ chức đã luôn đồng hành và yêu mến Trường Đại học Đà Lạt trong hành trình 65 năm qua.

     Tại Bảo tàng số Đại học Đà Lạt, người xem có thể trải nghiệm không gian và các hiện vật, tư liệu hiện đang được trưng bày trực tiếp tại Bảo tàng Đại học Đà Lạt (Nhà A18) thông qua nền tảng số. Trong giai đoạn 1 khai trương và đưa vào sử dụng, Bảo tàng có 384 đề mục, với hơn 800 hình ảnh tư liệu, hiện vật, tiêu bản thực vật, côn trùng, hiện vật khảo cổ… Bên cạnh đó, Bảo tàng số còn được tích hợp giải pháp công nghệ cho phép kết nối những thông tin khoa học của các bộ sưu tập trong Bảo tàng với phần còn lại của thế giới. Hiện nay, Bảo tàng số Đại học Đà Lạt gồm 7 hợp phần: Phòng Truyền thống Đại học Đà Lạt; Phòng Trưng bày thực vật; DLU Herbarium; Phòng trưng bày côn trùng; Phòng Văn hóa khảo cổ; Phòng Dân tộc học; và Không gian trưng bày chuyên đề.

     Bảo tàng Đại học Đà Lạt tại Nhà A18 và Bảo tàng số Đại học Đà Lạt sẽ tiếp tục được bổ sung, phát triển trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người quan tâm.

     Truy cập và trải nghiệm Bảo tàng số Đại học Đà Lạt tại địa chỉ: http://museum.dlu.edu.vn

Phòng Tạp chí và Truyền thông