Kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 – 2021

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học Tuyển sinh Bậc sau đại học

Trường Đại học Đà Lạt thông báo kết quả chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 – 2021. Kết quả xin vui lòng xem trong file đính kèm.