Kế hoạch Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016; Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ khóa 3, thạc sĩ khóa 20; Công bố quyết định đào tạo các ngành tiến sĩ

Phòng Cơ sở Vật chất Thông báo Cơ sở Vật chất

Hiệu trưởng thông báo kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 bậc Sau Đại học, Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ và công bố Quyết định đào tạo các ngành tiến sĩ như sau:


1. Thời gian: 
vào lúc 8h30, ngày 31/10/2015.

2. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

3. Nội dung

– Văn nghệ chào mừng;

– Đón tiếp đại biểu;

– Chào cờ, quốc ca, giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do;

– Diễn văn của Hiệu trưởng;

– Công bố quyết định đào tạo tiến sĩ các ngành Vật lý Kỹ thuật, Sinh thái học, Hóa phân tích và Lịch sử Việt Nam;

– Công bố quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ;

– Hiệu trưởng trao bằng tiến sĩ;

– Công bố quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 20;

– Hiệu trưởng trao bằng cho 7 thủ khoa;

– Phụ trách ngành trao bằng cho thạc sĩ 7 ngành;

– Phòng Công tác Sinh viên đọc quyết định khen thưởng thủ khoa các ngành;

– Phát biểu của đại diện tân tiến sĩ;

– Phát biểu của đại diện tân thạc sĩ;

– Phát biểu của tân học viên;

– Bế mạc.

4. Thành phần:

– Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo Tây Nguyên;

– Đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và một số Sở ban ngành;

– Đại diện các Viện, trường Đại học liên kết và hợp tác, các trường Cao đẳng tại Đà Lạt;

– Đảng ủy, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các Đoàn thể;

– Đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm;

– Giảng viên Sau Đại học (cơ hữu và thỉnh giảng);

– Tiến sĩ khóa 3, thạc sĩ khóa 20 và toàn thể học viên cao học các khóa 21, 22, 23;

5. Phân công nhiệm vụ

5.1 Phòng Quản lý đào tạo

– Chuẩn bị danh sách tốt nghiệp, chuẩn bị bằng và bảng điểm phát cho học viên tốt nghiệp;

– Chủ trì phối hợp các đơn vị và thực hiện các việc liên quan đến chuẩn bị và tổ chức Lễ;

– Lập danh sách đại biểu gửi phòng Tổ chức – Hành chính;

– Trình Hiệu trưởng Quyết định Ban Tổ chức, Ban Thư ký – Phục vụ Lễ;

– Làm kịch bản chương trình;

– Lập danh sách thủ khoa khóa 23 và thủ khoa thạc sĩ 7 ngành gửi phòng CTSV;

– Không sắp xếp thời khóa biểu cho các giảng viên cao học.

5.2 Khoa Sau Đại học

– Thông báo lịch trao bằng chính thức;

– Làm dự trù kinh phí, làm việc với phòng Tài chính về kinh phí tổ chức Lễ;

– Lập danh sách thạc sĩ đăng ký nhận bằng Tốt nghiệp gửi về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 20/10/2015 qua email:phongquanlydaotao@dlu.edu.vn;

– Kết danh sách học viên nhận bằng trước 01 ngày tổ chức lễ;

– Sắp xếp chỗ ngồi trong hội trường cho học viên tham dự lễ theo đúng số thứ tự (có danh sách kèm theo);

– Quán triệt về trang phục của học viên tham dự lễ; Hướng dẫn học viên trình tự nhận bằng;

– Chuẩn bị hoa tặng và nước uống cho đại biểu;

– Mượn trả lễ phục theo thời gian quy định của Thư viện;

– Phát bằng chính cho học viên tại Văn phòng Khoa sau buổi lễ.

5.3 Phòng Tổ chức – Hành chính

– Cử 02 bảo vệ trực tại Thư viện trong thời gian lễ;

– Chuẩn bị bài diễn văn của Hiệu trưởng;

– Chụp hình, đưa tin nội bộ;

– In gửi giấy mời đại biểu trong và ngoài trường;

– Mời phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, báo Lâm Đồng, báo Tuổi trẻ,…;

– Mời cơm Ban tổ chức và đại biểu.

5.4 Phòng Công tác Sinh viên

– Trình Quyết định khen thưởng và giấy khen 07 thủ khoa khóa 23 và 07 thủ khoa thạc sĩ;

5.5 Thư viện

– Đảm bảo hệ thống âm thanh, ánh sáng, vệ sinh hội trường;

– Cử 01 chuyên viên phụ trách kỹ thuật trong thời gian tổ chức Lễ;

– Chuẩn bị lễ phục cho Ban Giám hiệu, phụ trách các ngành và học viên tốt nghiệp mượn theo thời gian quy định.

5.6 Phòng Quản trị

– Băng rôn trước cửa hội trường và trong cổng trường;

– Trang trí hội trường;

– Bảng hướng dẫn địa điểm tiến hành Lễ;

– Chuẩn bị 01 máy phát điện dự phòng.

5.7 Đoàn trường

– Chuẩn bị 05 tiết mục văn nghệ trong thời lượng 30 phút;

– Công tác lễ tân, MC điều hành buổi Lễ.

5.8 Phòng Tài chính

Chuẩn bị kinh phí tổ chức Lễ.Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễkhai giảng năm học 2015 – 2016, Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ. Để buổi Lễ diễn ra trang trọng và có ý nghĩa đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này./.

Tập tin đính kèm: 198-KH-DHDL.pdf