[Infographic] Kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Tin tức của Trường

Sáu tháng đầu năm 2021, dù có nhiều khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh ở Trung ương và địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực, có mặt cao hơn năm trước.

Nguồn: TTXVN