[INFOGRAPHIC] Cần phải làm gì khi xảy ra cháy?

Tin tức của Trường

Để giảm thiểu nguy cơ phát sinh cháy, người dân cần nắm được kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, bình tĩnh đối phó trong mọi tình huống.

Nguồn: VTV News