Hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”

Tin tức của Trường

    Để góp phần tích cực cho công tác bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, ngày 04/4, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 890/STNMT-MT về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”.

     Cuộc thi nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, các đoàn thể và cư dân đang sinh sống tại Việt Nam có cơ hội thể hiện năng khiếu, phát huy sở trường, khả năng sáng tạo của bản thân thông qua các tác phẩm ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước tại Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, hình thành thói quen trong việc bảo vệ môi trường nói chung và bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước nói riêng, góp phần vào những nỗ lực chung vì môi trường toàn cầu.

      Đối tượng của Cuộc thi bao gồm tất cả công dân Việt Nam. Thời gian nhận tác phẩm tham dự từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 5 năm  2022.  Địa  chỉ  gửi  tác  phẩm  tham  dự  tại website của  Ban  tổ  chức: www.5wphoto.com. Thể lệ của cuộc thi: Truy cập Cổng thông tin điện tử Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường http://tainguyenmoitruong.gov.vn và  Cổng  thông  tin  điện  tử  của Hội  Nghệ  sĩ  Nhiếp  ảnh  Việt  Nam http://vapa.org.vn/vapa.