Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2022

Hoạt động chung - Đảng Uỷ Học tập và làm theo Bác Kế hoạch

Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 29/3/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt về học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab