Hội thảo “Vấn đề Dân số và Phát triển bền vững” trong khuôn khổ Ngày Xã hội học Nam Bộ năm 2022 tại Trường Đại học Đà Lạt

Tin tức của Trường

     Nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi và hợp tác về nghiên cứu, đào tạo giữa Khoa Xã hội học và Công tác xã hội – Trường Đại học Đà Lạt (Khoa XHH-CTXH) với các đơn vị nghiên cứu, đào tạo ở khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, và cả nước, vào ngày 6/8/2022, tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Đà Lạt đã đăng cai tổ chức Hội thảo “Vấn đề Dân số và Phát triển bền vững” trong khuôn khổ Ngày Xã hội học Nam Bộ năm 2022 – một hoạt động thường niên của Hội Xã hội học Việt Nam từ năm 2008.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Ngày Xã hội học Nam Bộ 2022

     Chương trình có sự tham dự của TS. Mai Minh Nhật, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn, viện nghiên cứu, sinh viên Trường Đại học Đà Lạt. Hội thảo đã thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu ở các trường đại học, các viện nghiên cứu của Việt Nam, cũng như các giảng viên, sinh viên đến từ các chi hội Xã hội học ở khu vực phía Nam. Cụ thể, Hội thảo hân hạnh có sự hiện diện của GS. TS. Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam; GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam; và các giáo sư, chuyên gia của Ban thường vụ Hội Xã hội học Việt Nam; các giáo sư, chuyên gia độc lập cố vấn, tư vấn để mở ngành Dân số và Phát triển tại Trường; Đại diện các chi hội Xã hội học phía Nam; các nhà khoa học trẻ trong cả nước quan tâm đến ngành Dân số và Phát triển.

GS. TS. Nguyễn Hữu Minh (bên trái) và TS. Mai Minh Nhật (bên phải) phát biểu chúc mừng Hội thảo

     Nằm trong khuôn khổ Ngày Xã hội học Nam Bộ 2022, Hội thảo “Vấn đề Dân số và Phát triển bền vững” đánh dấu thành công bước đầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Dân số và Phát triển của Trường Đại học Đà Lạt – một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước đào tạo về lĩnh vực này. Nội dung các tham luận tại Hội thảo tập trung vào các khía cạnh: (1) Phương hướng nghiên cứu Dân số và phát triển ở Việt Nam; (2) Thực trạng, xu hướng và định hướng chính sách về biến đổi dân số ở Việt Nam; (3) Những điểm nhấn quan trọng về lĩnh vực Dân số và phát triển trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; (4) Tác động qua lại của quy mô, cơ cấu dân số và kinh tế; (5) Vấn đề đô thị hóa và mức sinh tại Việt Nam. Những tham luận được trình bày đã thể hiện rõ những vấn đề trong lĩnh vực Dân số và Phát triển tại địa phương cũng như cả nước, làm sáng tỏ hơn những giải pháp nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế và toàn xã hội.

Tham luận “Biến đổi dân số ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và định hướng chính sách” của GS.TS. Đặng Nguyên Anh – Hội Xã hội học Việt Nam

     Từ những tham luận tại Hội thảo, cuốn sách chuyên khảo “Dân số và phát triển bền vững” sẽ được tổng hợp, tạo cơ sở khoa học bước đầu cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các giảng viên trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu về Dân số và Phát triển. Đồng thời, Hội thảo cũng mở ra nhiều hướng hợp tác, tạo liên kết vùng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học liên ngành về Dân số và Phát triển, Xã hội học, Công tác xã hội của các trường đại học, các viện nghiên cứu của Việt Nam.

Tham luận “Bàn về phương hướng nghiên cứu dân số và phát triển ở nước ta hiện nay” do GS.TS. Nguyễn Đình Cử – Viện nghiên cứu dân số, gia đình và trẻ em trình bày

     Bên cạnh chương trình Hội thảo, sự kiện Ngày Xã hội học Nam Bộ 2022 tại Trường Đại học Đà Lạt còn có các hoạt động bên lề như các gian hàng trưng bày các giải thưởng, công trình, thành tích khoa học của các đơn vị tham gia sự kiện; và đêm giao lưu văn nghệ “Ấn tượng Xã hội học năm 2022”.

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự Hội thảo

     Trong hơn 10 năm tổ chức, Ngày Xã hội học Nam Bộ đã nhận được sự quan tâm và tham gia đông đảo của các đơn vị nhờ những sự kiện kết nối và những tham luận sâu sắc về các vấn đề Xã hội học. Tiếp nối truyền thống đó, “Ngày Xã hội học Nam Bộ 2022” tại Trường Đại học Đà Lạt là một sự kiện thành công với nhiều hoạt động đa dạng và ý nghĩa, thu hút sự tham gia của nhiều học giả và cán bộ làm công tác thực tiễn, để lại nhiều ấn tượng, dư âm tốt đẹp trong ký ức của đại biểu tham dự.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Chương trình Giao lưu văn nghệ trong Ngày Xã hội học Nam Bộ 2022

Phòng Tạp chí và Truyền thông