Hội thảo tập huấn “Rà soát, cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO 4 ngành đào tạo”

Hoạt động chung - QLCL

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Phòng Quản lý chất lượng đã tổ chức buổi Hội thảo tập huấn “Rà soát, cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO cho 4 ngành đào tạo Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, và Luật” tại Trường Đại học Đà Lạt.

Tham dự hội thảo gồm có: PGS.TS.Nguyễn Văn Kết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trường Đại học Đà Lạt; TS. Lê Thị Anh Tú, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trường Đại học Đà Lạt; cùng 27 thành viên trong Hội đồng rà soát, cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO của 4 ngành trên.

Mở đầu Hội thảo, PGS.TS.Nguyễn Văn Kết đã phát biểu khai mạc, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ đề Hội thảo, và bày tỏ kỳ vọng các đại biểu tham dự sẽ đóng góp nhiều ý kiến và có những trao đổi, thảo luận góp phần xây dựng, hoàn thiện quy trình rà soát, cải tiến chương trình đào tạo trên theo chuẩn đầu ra CDIO, sau đó tiến hành triển khai hiệu quả công tác này tại đơn vị theo đúng tiến độ, nhằm hướng tới đánh giá ngoài 4 ngành trên trong thời gian tới.

Trong phần đầu của Hội thảo tập huấn, TS. Lê Thị Anh Tú đã giới thiệu về CDIO và các phương pháp tiếp cận CDIO trong xây dựng chương trình đào tạo, đặc điểm của chương trình đào tạo tích hợp.  Bên cạnh đó, TS. Lê Thị Anh Tú cũng hướng dẫn một cách chi tiết quy trình rà soát, cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO các ngành Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, và Luật của Trường Đại học Đà Lạt. Cuối buổi Hội thảo, các cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn còn đặt nhiều câu hỏi, trao đổi, thảo luận sôi nổi xoay quanh việc rà soát, cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO.
Thông qua buổi tập huấn này, các thành viên trong Hội đồng đã có những kiến thức chung và bước đầu có thể xác định được quy trình triển khai, khung thời gian thực hiện kế hoạch rà soát và cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO, cũng như định hướng trong công tác triển khai tại đơn vị để giúp nâng cao chất lượng đào tạo chung của Trường. 

Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước sức ép cần phải đổi mới cơ bản và toàn diện để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và có đủ khả năng hội nhập với nền giáo dục khu vực Đông Nam Á, việc xây dựng được chương trình đào tạo theo hướng tiên tiến, chất lượng cao đạt chuẩn khu vực và quốc tế là một điều bắt buộc, vì thế từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO có thể được xem là một một trong những kế hoạch chiến lược phát triển chất lượng đào tạo của Trường Đại học Đà Lạt.

Một số hình ảnh về hội thảo: