Hội thảo khoa học “Vai trò của Trường Đại học Đà Lạt trong phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên”

Tin nổi bật Tin tức của Trường

     Vào chiều ngày 16/4/2024, tại Hội trường nhà A32, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của Trường Đại học Đà Lạt trong phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên”.

     Hội thảo có sự tham dự của ông Trần Việt Hùng – Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ủy viên Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt; Ông Vũ Đình Bình – Phó Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Học viện Lục quân; Ông Trần Thanh Hoài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Ông Vương Tôn Kiên – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng; Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Lạt; Ông Phạm Kim quang – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng; Ông Nguyễn Hữu Toàn Phan – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên; Ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt cùng đại diện của các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng.

Đại biểu tham dự Hội thảo

     Về phía Trường Đại học Đà Lạt, có sự tham dự của TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng – Phó Hiệu trưởng; Th.S Trần Thống – Phó Hiệu trưởng; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng chức năng và khoa chuyên môn, các trung tâm, viện nghiên cứu; các giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Trường.

TS. Lê Minh Chiến – Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

     Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, TS. Lê Minh Chiến – Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã khẳng định: Trong giai đoạn phát triển mới và hội nhập sâu rộng hiện nay, Trường Đại học Đà Lạt xác định sứ mệnh của mình là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ quá trình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ và cả nước. Hiệu trưởng Lê Minh Chiến cũng nhấn mạnh: “Phát huy thế mạnh và bề dày truyền thống, với giá trị cốt lõi “thụ nhân – khai phóng – bản sắc”, với vai trò là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu ở khu vực, Trường Đại học Đà Lạt hiện đã, đang và sẽ tiếp tục chủ động tham gia đóng góp có hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị”. Quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, trong chiến lược đến 2030, song song với việc không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, không ngừng đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng những yêu cầu phát triển mới của kinh tế – xã hội, của khoa học – công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển xanh, hài hòa, bền vững của khu vực Tây Nguyên và đất nước.

Ông Trần Việt Hùng, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ủy viên Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt trình bày tham luận

     Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận và bài báo khoa học, sau quá trình phản biện khoa học nghiêm túc, Ban Tổ chức Hội thảo đã chọn được 31 bài tham luận/bài báo khoa học để đưa vào Kỷ yếu khoa học của Hội thảo. Tại Hội thảo chiều ngày 16/04, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo trực tiếp 07 tham luận:

          (1) “Trường Đại học Đà Lạt tham gia vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội  vùng Tây Nguyên với vai trò vừa là cơ sở giáo dục vừa là đơn vị nghiên cứu,  chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ” – được trình bày bởi Ông Trần Việt Hùng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, , nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ủy viên Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt;

TS. Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt trình bày tham luận

          (2) “Công tác đào tạo của Trường Đại học Đà Lạt với vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên” – được trình bày bởi TS. Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt;

          (3) “Vai trò của Trường Đại học Đà Lạt trong nghiên cứu về kinh tế, tự nhiên và xã hội vùng Tây Nguyên (Giai đoạn 2016-2020)” của nhóm tác giả ThS. Phan Kiều Thuận và TS. Kiều Thanh Uyên;

          (4) “Vai trò của Trường Đại học Đà Lạt trong việc trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” của nhóm tác giả TS. Nguyễn Thị Oanh và TS. Nguyễn Thị Loan;

          (5) “Vai trò của Trường Đại học Đà Lạt trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực công tác xã hội cho khu vực Tây Nguyên” của nhóm tác giả thuộc khoa Xã hội học và CTXH, Trường Đại học Đà Lạt;

          (6) “Khai thác hiệu quả bộ sưu tập tư liệu Tây Nguyên phục vụ nghiên cứu khoa học” – được trình bày bởi ThS. Phan Ngọc Đông, Giám đốc Thư viện Trường Đại học Đà Lạt;

PGS.TS. Trịnh Thị Điệp, Trưởng khoa Khoa Hóa học và Môi trường, Trường Đại học Đà Lạt trình bày tham luận

          (7) “Một số nghiên cứu về cây thuốc ở Lâm Đồng phục vụ đào tạo và phát triển sản phẩm ứng dụng” – được trình bày bởi PGS.TS. Trịnh Thị Điệp, TS. Lương Văn Dũng.

    Từ những báo cáo trực tiếp tại Hội thảo, dưới sự chủ trì của ông Trần Việt Hùng, TS. Lê Minh Chiến và PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng, các đại biểu đã có những trao đổi, thảo luận sôi nổi và hiệu quả, khẳng định vị trí và những đóng góp quan trọng của Trường đối với quá trình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của vùng Tây Nguyên; đề xuất những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Trường Đại học Đà Lạt trong phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên; gợi mở nhiều quan điểm, giải pháp, cung cấp thêm các luận cứ khoa học vững chắc, phong phú cho định hướng phát triển của Trường Đại học Đà Lạt, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của vùng Tây Nguyên và cả nước.

Ông Trần Việt Hùng, TS. Lê Minh Chiến và PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng chủ trì Hội thảo

Các cơ quan báo chí đưa tin về sự kiện: 

Phòng Tạp chí và Truyền thông