Hội thảo “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018 của Khối thi đua các trường chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học tỉnh Lâm Đồng

Sự kiện Thông báo tổ chức hành chính

Trong bối cảnh ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, vào ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại Trường Đại học Đà Lạt, Khối thi đua các trường chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Hội thảo là cơ hội để các trường trong Khối tìm hiểu, trao đổi thông tin cũng như chia sẻ những kinh nghiệm về hoạt động dạy và học, từ đó tìm ra những giải pháp tối ưu trong hoạt động này, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế các trường trong Khối ở khu vực Tây Nguyên cũng như cả nước. Đây cũng là dịp để tăng cường xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng và chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Tham dự Hội thảo, có TS Lê Minh Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, đại diện lãnh đạo các trường trong Khối thi đua gồm: Trường Đại học Yesin Đà Lạt, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Trường Cao đẳng kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế Bảo Lộc, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt. Hội thảo cũng có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý và các báo cáo viên đến từ các trường trong Khối thi đua, đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm thuộc Trường Đại học Đà Lạt.

Hội thảo có 22 bài tham luận, trong đó 8 bài được báo cáo với nội dung phân tích các khía cạnh liên quan chặt chẽ đến các nhiệm vụ và giải pháp của Ngành như: Cách mạng 4.0 trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam; Xu thế đổi mới, phát triển chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng giáo dục; Các giải pháp cải tiến và nâng cao chất lượng dạy và học; Đổi mới phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá; Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp cũng như đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế.v.v.