Hội thảo “Công tác giáo dục lý luận chính trị với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong nhà trường hiện nay”

Tin tức của Trường

     Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818 – 5/5/2023), 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), hướng tới chào mừng 65 năm Trường Đại học Đà Lạt hình thành và phát triển (1958 – 2023), sáng ngày 26/05/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp cùng Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức thành công hội thảo khoa học “Công tác giáo dục lý luận chính trị với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong nhà trường hiện nay”.

     Tham dự Hội thảo, về phía Trường Đại học Đà Lạt, có TS. Mai Minh Nhật – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Văn Ngọc – Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên; đại diện các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh; cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị. Về phía khách mời có Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Sỹ Họa – Khoa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Lục quân); Trung tá, TS. Hoàng Ngọc Sơn – Chủ nhiệm Bộ môn Triết học, Khoa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Lục quân; ThS.GVC. Kiều Hoài Sơn – Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng; Bà Kiều Thị Ninh – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; TS. Lê Thị Tuyết – Trường Đại học Văn Lang; và Trung tá Nguyễn Đức Cảnh – Đội trưởng, Phòng PA03, Công an tỉnh Lâm Đồng. Hội thảo cũng thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên trong và ngoài Trường.

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt nêu rõ Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, Đảng ta luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

     Bám sát chủ đề từ nhiều khía cạnh nghiên cứu, Hội thảo đã thu hút 42 báo cáo khoa học của 55 tác giả và tập thể đến từ các trung tâm chính trị, học viện, trường cao đẳng, đại học trong nước. Tại Hội thảo, có 12 bài tham luận được trình bày ở 02 phiên gồm lý luận và thực tiễn, xoay quanh các nội dung như: mối quan hệ giữa công tác giảng dạy lý luận chính trị với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhà trường hiện nay; Vai trò và sứ mệnh của đội ngũ giảng viên dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học; Quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đà Lạt phát huy vai trò xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Một số biện pháp nâng cao ý thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho sinh viên hiện nay…

     Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS. Đinh Thị Hoàng Phương – Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Đà Lạt – bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các nhà khoa học, khách mời và Ban tổ chức đã cống hiến tri thức và thời gian, chung tay tạo nên một diễn đàn khoa học giá trị và ý nghĩa, khẳng định vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các trung tâm bồi dưỡng, cơ sở giáo dục và đào tạo. Thông qua diễn đàn, Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, giữ vững niềm tin vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Khoa Lý luận Chính trị

Cơ quan báo đài đăng tin về hội thảo:

https://kllct.dlu.edu.vn/vi/tin-tuc-0fbcc/dai-ptth-lam-dong-dua-tin-ve-hoi-thao-khoa-hoc-cong-tac-giao-duc-ly-luan-chinh-tri-voi-viec-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-trong-nha-truong-hien-nay

https://kllct.dlu.edu.vn/vi/tin-tuc-0fbcc/bao-lam-dong-dua-tin-ve-hoi-thao-khoa-hoc-cong-tac-giao-duc-ly-luan-chinh-tri-voi-viec-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-trong-nha-truong-hien-nay