Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 và tập huấn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục toàn quốc

Tin tức của Trường

Vào ngày 21/10, tại Trường Đại học Đà Lạt, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tiến sĩ Ngô Thị Minh chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 và tập huấn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục toàn quốc. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh, ngành Giáo dục đang tích cực triển khai thực hiện phong trào “đổi mới và sáng tạo” trong quản lý, giảng dạy và học tập, triển khai số hóa trong toàn ngành vì vậy công tác thi đua, khen thưởng triển khai thế nào để thực sự đạt được yêu cầu chủ trương này. Có như vậy thì công tác thi đua, khen thưởng mới lan tỏa tích cực trong ngành và tìm được sự đồng thuận cao từ xã hội.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tiến sĩ Ngô Thị Minh chủ trì Hội nghị

Để công tác thi đua, khen thưởng thực chất, đem lại nhiều ý nghĩa tích cực, Thứ trưởng Ngô Thị Minh yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, các bộ phận trong hệ thống giáo dục. Cùng với đó, đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo từ Bộ đến sở, phòng, các cơ sở giáo dục cần được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đầy đủ, kịp thời để nâng cao năng lực, có trách nhiệm cao trong thực thi. Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng cho biết điểm mới từ năm học 2022-2023 là mỗi năm toàn ngành sẽ chọn trung bình 200 nhà giáo tiêu biểu từ tất cả các cấp học, bậc học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường chuyên biệt, đại học và cao đẳng. Riêng năm nay, kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ chọn thêm 200 nhà giáo tiêu biểu, trong đó chọn 40 nhà giáo tiêu biểu nhất để gặp mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Vì vậy công tác triển khai ở cơ sở rất quan trọng để đạt được tính lan tỏa tích cực.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua, khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ công tác này trong năm học 2022-2023. Trong đó, năm học 2022-2023, đối với cụm thi đua khối các sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ chia 8 cụm thi đua; đối với cụm 3, tỉnh Phú Yên làm cụm trưởng và tỉnh Lâm Đồng làm cụm phó.

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua, việc tổ chức họp cụm thi đua và tự chấm điểm của các đơn vị trong cụm còn mang tính hình thức… Một hạn chế khác trong 3 năm học vừa qua (từ 2019-2022), một số sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị tặng Bằng khen cho cán bộ quản lý nhiều như Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Lâm Đồng, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Ninh Thuận. Việc khen thưởng các tập thể và cá nhân cấp trung học phổ thông nhiều hơn bậc học mầm non và cấp tiểu học… Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong những năm qua thực sự chưa hiệu quả, mới chỉ thực hiện khi tiến hành tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, hoặc khi có sự kiện hoặc khi được cấp trên yêu cầu, chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn về những điểm mới trong công tác thi đua, khen thưởng; các danh hiệu thi đua, khen thưởng được quy định từ các văn bản pháp quy. Vấn đề chuyển đổi số là giải pháp đột phá của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo trong công tác thi đua, khen thưởng nhưng đến nay mới xong, vì vậy tại hội nghị các đại biểu đã được hướng dẫn sử dụng. Các đại biểu cũng nêu nhiều vấn đề về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng để lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và Vụ Thi đua khen thưởng giải đáp…

MINH ĐẠO (Báo Lâm Đồng)