Hội nghị Tổng kết thi đua năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ của năm học 2022-2023 của Cụm thi đua số 6

Tin tức của Trường

     Vào chiều ngày 26/08/2022, tại Trường Đại học Đà Lạt, Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ của Cụm thi đua số 6 (gọi tắt là Cụm) năm học 2022-2023 đã được diễn ra với sự chủ trì Trường Đại học Hà Nội – Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 năm học 2021-2022.

     Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Thị Hạnh – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện lãnh đạo các trường thuộc Cụm thi đua số 6. Đơn vị chủ trì Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội; TS. Nguyễn Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng cùng Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường Đại học Hà Nội. Về phía Trường Đại học Đà Lạt có sự tham dự của ThS. Trần Thống, Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện phòng Tổ chức-Hành chính.

     Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2021-2022 đã được TS. Nguyễn Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội trình bày tại Hội nghị. Vượt qua ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở đầu năm học 2021-2022, trong suốt năm học vừa qua, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Cụm, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động và người học, các trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch năm học, nội bộ ổn định, đoàn kết xây dựng và phát triển đơn vị. Cụm thi đua số 6 đã đạt được nhiều thành tích trong việc thực hiện phong trào thi đua ở nhiều lĩnh vực như: Giáo dục đại học, Khoa học công nghệ và môi trường, Tổ chức cán bộ, Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, Kế hoạch – tài chính, Cơ sở vật chất, Hợp tác quốc tế, Quản lý chất lượng, Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Giáo dục thể chất, Thanh tra, kiểm tra, Pháp chế, Công tác văn phòng, và Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

     Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho năm học 2022 – 2023 của Cụm thi đua số 6 như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và quản lý Nhà nước đối với phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thường; Đôn đốc các đơn vị trong Cụm thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định về thi đua, khen thưởng; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng kế hoạch hoạt động thi đua cụ thể của Cụm để triển khai thực hiện hiệu quả; Kịp thời tổng kết đánh giá mô hình, điển hình tiêu biểu; Tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19…

     Hội nghị cũng đã tiến hành chấm điểm, bình xét thi đua năm học 2020-2021, kết quả: Trường Đại học Tây Nguyên được đề xuất nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Kiên Giang, và Trường Đại học Đồng Tháp được đề xuất nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Cụm thi đua số 6 gồm 9 đơn vị là các cơ sở giáo dục đại học, gồm: Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Kiên Giang, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Hà Nội, và Trường Đại học Tây Bắc. Tại Hội nghị lần này, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Đồng Tháp đã được tín nhiệm bầu làm Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua số 6 trong năm học 2022-2023.

Phòng Tạp chí và Truyền thông