Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) – Ngày 28/8, hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã diễn ra tại hơn 500 điểm cầu, gồm trung tâm tại Văn phòng Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; 63 tỉnh, thành phố và hơn 400 cơ sở giáo dục đại học…

Xem thêm bài viết tại: http://baolamdong.vn/chinhtri/202108/hoi-nghi-toan-quoc-tong-ket….

Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt tham dự hội nghị tại điểm cầu của nhà trường