Hội nghị sinh viên nòng cốt cấp trường Học kỳ II – Năm học 2015 – 2016

Hoạt động chung - CTSV

 Ngày 12/5/2016 tại Hội trường Thư viện, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị sinh viên nòng cốt cấp trường, học kỳ II, năm học 2015-2016 nhằm quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo tổng kết hội nghị sinh viên nòng cốt cấp khoa; tình hình và biện pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hoạt đồng bán hàng đa cấp và triển khai nội dung cơ bản, trọng tâm của Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

          Tham dự Hội nghị có sự góp mặt của các đồng chí:

          – Trung tá Cao Viết Điểm – Đội trưởng, CA Hình sự tỉnh Lâm Đồng;

          – TS. Nguyễn Duy Mậu – Phó Hiệu trưởng nhà trường;

            Cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng chức năng, các khoa, trung tâm, lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Ký túc xá, Thư viện, trợ lý công tác sinh viên, trợ lý giáo vụ các khoa và 350 sinh viên nòng cốt đại diện cho sinh viên các khoa trong toàn trường.

TS. Nguyễn Duy Mậu – Phát biểu tại hội nghị

     Tại hội nghị, TS. Nguyễn Duy Mậu đã Quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thầy nhấn mạnh: đây là công tác chính trị đặc biệt quan trọng đối với toàn thể nhà trường trong năm học 2015 – 2016.

Trung tá Cao Viết Điểm – Phát biểu tại hội nghị

     Cũng tại Hội nghị Trung tá Cao Viết Điểm đã có những thông tin về tình hình và biện pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hoạt động bán hàng đa cấp, đang là một vấn nạn phổ biến trong xã hội nói chung, cũng như trong sinh viên nói riêng.

ThS. Hoàng Đức Lâm – Phát biểu tại hội nghị

ThS. Hoàng Đức Lâm – Trưởng phòng Công tác Sinh viên triển khai nội dung cơ bản, trọng tâm của Quyết định số 1501/QĐ -TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Cô Lê Thị Hoài Nhung – Phát biểu tại hội nghị

Bà Lê Thị Hoài Nhung – Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên đã thông qua báo cáo tổng kết hội nghị sinh viên nòng cốt cấp khoa học kỳ II năm học 2015 – 2016.