Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2023

Tin tức của Trường

     Sáng ngày 14/6/2023, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2023 tại Nhà A32.

Lễ khai mạc Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2023

     Thành phần tham dự Hội nghị gồm PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cùng lãnh đạo các phòng chức năng, khoa chuyên môn; các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm 2023 của Trường Đại học Đà Lạt.

Sinh viên báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học theo từng tiểu ban

     Sau chương trình khai mạc, các sinh viên được chia thành 09 tiểu ban để báo cáo các đề tài nghiên cứu gồm Toán – Tin học; Công nghệ thông tin – Vật lý và Kỹ thuật hạt nhân; Hoá học – Môi trường; Sinh học; Nông lâm; Xã hội học và Công tác xã hội – Ngữ văn và Lịch sử – Luật học; Kinh tế – Quản trị Kinh doanh; Ngoại ngữ; Sư phạm. Sau khi báo cáo, các đề tài được các nhà khoa học, giảng viên đánh giá, góp ý chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu. Dựa trên kết quả hội nghị, Trường Đại học Đà Lạt sẽ chọn ra các đề tài tham gia xét Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ trong thời gian tới.

Các giảng viên đánh giá, góp ý chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu

     Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2023 Trường Đại học Đà Lạt đã góp phần lan toả phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

Phòng Tạp chí và Truyền thông