Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên 2021 – Trường Đại học Đà Lạt

Kết quả NCKH Sinh viên

     Ngày 23/04/2021, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 theo hình thức họp trực tuyến (Online). Tai Hội nghị, với 34 đề tài do sinh viên Trường Đại học Đà Lạt thực hiện được báo cáo với nội dung đề tài tập trung vào các lĩnh vực như: Công nghệ thông tin; Vật lý – Kỹ thuật hạt nhân; Công nghệ sinh học; Môi trường; Sư phạm; Tài chính, Quản trị kinh doanh…

     Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được báo cáo theo 6 tiểu ban chuyên môn, gồm Sinh học, KHTN-Công nghệ, Luật học, Kinh tế- QTKD-XHH-Quốc tế học, HH&MT-Nông lâm, XHH-Sư phạm. Qua đó, các đề tài đã được Quý thầy/cô có chuyên môn phù hợp đánh giá  góp ý chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu. Kết quả có 7 đề tài đạt giải nhất, 7 đề tài đạt giải nhì, 5 đề tài đạt giải ba và 15 đề tài đạt giải khuyến khích.

     Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2021 Trường Đại học Đà Lạt đã góp phần lan toả phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

     Dựa trên kết quả Hội nghị, Trường Đại học Đà Lạt sẽ chọn ra các đề tài tham gia xét Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ trong thời gian tới.