Hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022 – 2023

Tin nổi bật Tin tức của Trường

Vào chiều ngày 12/12/2022, Trường đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh, năm học 2022-2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh, các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

  

Năm học 2021 – 2022 là năm đầu tiên Trung tâm triển khai công tác liên kết đào tạo với các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo phân luồng của Bộ Quốc phòng. Căn cứ thực tiễn, trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục QPAN Trung ương về tổ chức giảng dạy môn học giáo dục QPAN, Trung tâm đã chủ động kết nối với các đơn vị liên kết để trao đổi, thống nhất công tác liên kết giáo dục QPAN. Việc giảng dạy, huấn luyện, đánh giá kết quả môn học được triển khai theo hình thức trực tuyến đối với các học phần lý thuyết từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022 và triển khai theo hình thức trực tiếp tất cả các học phần của môn học từ tháng 5/2022. Công tác liên kết giáo dục QPAN diễn ra chủ động, linh hoạt phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo được kế hoạch đào tạo của các bên liên kết. Trung tâm và các đơn vị liên kết đều linh hoạt, chủ động và tích cực trong công tác phối hợp, tổ chức thực hiện đào tạo môn học giáo dục QPAN đúng theo nội dung, chương trình quy định. Các bên đã trao đổi, thống nhất, điều chỉnh kịp thời mọi mặt trong quá trình giảng dạy, huấn luyện, quản lý sinh viên.

Kết quả đã triển khai thực hiện môn giáo dục QPAN cho 6.935 học sinh, sinh viên của 8 trường trung cấp, cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đối với sinh viên đại học, sau khi kết thúc môn học giáo dục QPAN, Trung tâm công nhận và cấp chứng chỉ nội dung giáo dục QPAN; đối với sinh viên cao đẳng ngoài sư phạm, sau khi kết thúc khóa học Trung tâm cấp quyết định công nhận kết quả học tập cho sinh viên.

 

Năm học 2022-2023, dự kiến liên kết giảng dạy môn giáo dục QPAN tại Trung tâm là 3.823 sinh viên cho 7 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về mức thu học phí trên cơ sở quy định của Nhà nước và sự phù hợp với thực tế địa phương và Trung tâm…

Trường Đại học Đà Lạt