Hội nghị kiện toàn Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đà Lạt khoá XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Hoạt động chung - Đoàn Hội

     Sáng ngày 17/04/2022, Đoàn Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đà Lạt khoá XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trần Đức Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; đồng chí Đỗ Minh Ngọc – UV. BTV Tỉnh Đoàn, Chánh văn phòng Tỉnh Đoàn Lâm Đồng. Về phía Đảng ủy trường Đại học Đà Lạt, có sự tham dự của TS. Nguyễn Văn Ngọc – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2022.     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Ngọc – Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên cho biết: “Do điều kiện khách quan về công việc nên một số đồng chí thôi không tham gia giữ chức vụ chủ chốt trong đội ngũ Đoàn TNCS Trường Đại học Đà Lạt trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tại đây TS. Nguyễn Văn Ngọc cũng nhấn mạnh về tiêu chuẩn đối với các đồng chí kế nhiệm phải mang tính kế thừa, hội đủ các điều kiện cần thiết, tập trung tâm – trí – lực vào công tác Đoàn của Nhà Trường, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của Nhà trường và của tỉnh Lâm Đồng”.

     Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường đã tiến hành các quy trình về công tác cán bộ theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng đảm bảo đúng quy trình 5 bước, đúng quy định, công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ.

     Căn cứ kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2022 mở rộng ngày 09/4/2022 Ban Thường vụ Đoàn trường đã gửi Tờ trình số 03-TTr/ĐTN ngày 12/04/2022 trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Đà Lạt về việc xin ý kiến nhân sự cụ thể kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đà Lạt khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Đà Lạt đã họp và thống nhất để Ban Thường vụ Đoàn trường tiếp tục thực hiện quy trình bầu kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đà Lạt khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2022 đối với đồng chí Phạm Hồng Hải – Phó Bí thư Đoàn trường. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Đà Lạt đã ban hành công văn số 128-CV/ĐU ngày 12/04/2022 về việc công tác cán bộ của Đoàn trường Đại học Đà Lạt gửi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng về ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Đà Lạt đối với nội dụng trên.

     Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có công văn trả lời số 2094-CV/TĐTN-VP ngày 13 tháng 04 năm 2022 về việc thống nhất với chủ trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Đà Lạt giới thiệu Đ/c Phạm Hồng Hải – Phó Bí thư Đoàn trường ứng cử bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đà Lạt khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2022.

     Tại Hội nghị, 100% (17/17 phiếu) các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường bỏ phiếu kín bầu đồng chí Phạm Hồng Hải – Phó Bí thư Đoàn trường, giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đà Lạt khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2022.

     Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hải đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Đà Lạt, các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn trường đã ủng hộ, tín nhiệm và tin tưởng. Trên cương vị mới, đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi nâng cao trình độ, nhận thức chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đồng thời phát huy sức trẻ, đoàn kết cùng tập thể BCH Đoàn trường quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao tiếp tục xây dựng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Đà Lạt ngày càng vững mạnh.

     Đặc biệt đồng chí Phạm Hồng Hải không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Phan Tuấn Anh – Nguyên Bí thư Đoàn trường khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2022, đồng chí là một người lãnh đạo Đoàn xuất sắc, một người đồng chí tuyệt vời đã dành cả Tuổi Thanh xuân cống hiến, tận tâm cho phong trào Đoàn – Hội của Nhà trường nói riêng và của Tỉnh Lâm Đồng nói chung. Chúc đồng chí có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho công tác phát triển Trường Đại học Đà Lạt.

     Một số hình ảnh của Hội nghị:

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên