Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Đà Lạt Khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2023

Hoạt động chung - Đoàn Hội

Chiều ngày 16/9/2022, Tại A11.203 Trường Đại học Đà Lạt, Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội nghị Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Đà Lạt, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đến tham dự Hội nghị, về phía Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt có sự hiện diện của Đồng chí Trần Thống – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên. Về phía Đoàn Thanh niên trường có Đồng chí Phạm Hồng Hải Bí thư Đoàn trường. Cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Đà Lạt khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2023, các đồng chí là Liên Chi hội Trưởng – Liên chi hội sinh viên các khoa, các đồng chí Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ trong trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trần Thống – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho rằng trong giai đoạn vừa qua, Hội Sinh viên cùng với Đoàn Thanh niên trường đã tổ chức tốt các hoạt động xung kích, sáng tạo, tình nguyện cho sinh viên, làm cho sinh viên nhận thấy trách nhiệm bản thân với cộng đồng và xã hội. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Đà Lạt phát huy hơn nữa tính đồng hành của tổ chức Hội với sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

Tại Hội nghị đồng chí Phan Tuấn Anh – Chủ tịch Hội sinh viên Trường đã báo cáo tình hình nhân sự, trình bày đề án nhân sự và thông qua danh sách kiện toàn nhân sự mới gồm ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Hội nghị cũng đã hiệp thương thống nhất danh sách nhân sự thôi công tác và kiện toàn nhân sự mới vào Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường cùng các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên trường. Kết quả Hội nghị hiệp thương thống nhất:

  • Đồng chí Nguyễn Đình Nghiệp giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Đà Lạt khoá IX, nhiệm kỳ 2020-2023.
  • Đồng chí Đỗ Duy Tân giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Đà Lạt khoá IX, nhiệm kỳ 2020-2023.
  • 16 đồng chí được Hội nghị hiệp thương thống nhất kiện toàn nhân sự mới vào Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã gửi lời cảm ơn tri ân các đồng chí uỷ viên BCH vì nhiều lý do khác nhau đã thôi không tham gia BCH Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Đà Lạt Khoá IX, nhiệm kỳ 2020-2023. Kính chúc các đồng chí thật nhiều sức khoẻ và thành công. Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Đà Lat Khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2023 Chúc Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công tác Hội và phong trào sinh viên nhà trường ngày càng phát triển.

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! Q TRƯỜNGĐẠI HỘI NGHỊ Û H,PHÓC NAM KHÃA 2020 2023 ĐàLạt, tháng 2022'
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI I MUON NĂM! TRƯỜNGĐẠIHOCĐÀL KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH, BAN HỘI NGHỊ HỘI INH VIÊN KIỂM TRA, NAM KHÃA NHIỆMK 2020 2023 HÃCH TỊCH 16t 2022'
Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'THƯ KY HỘI NGHI'
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI SINH VIÊN NAM TRƯỜNG ĐẠ HỌC ĐÀ LẠT HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH, BAN THU KÝ, BAN KIỂM TRA, CHỦ TỊCH, PHÃ CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2020 2023 Đà Lạt, ngày 16 tháng năm 2022 OWEN'
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà