Hội nghị giảng viên chủ nhiệm năm học 2021 – 2022

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Thông Báo Phòng Chính Trị Công Tác Sinh Viên Trường Đại học Đà Lạt

Chiều ngày 13/12/2021, Trường Đại học Đà Lạt triển khai Hội nghị trực tuyến giảng viên chủ nhiệm năm học 2021-2022 nhằm tổng kết công tác giảng viên chủ nhiệm năm học 2020-2021 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022

Tham dự Hội nghị có PGS. TS Nguyễn Tất Thắng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo, phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Tài chính, Đoàn Thanh niên tại phòng họp A1; trực tuyến với đại diện lãnh đạo các khoa, Trợ lý công tác sinh viên, Chuyên viên hành chính khoa cùng 112 Giảng viên chủ nhiệm các lớp từ K41 đến K45 hệ chính quy năm học 2021-2022 qua hệ thống Google Meet.

Toàn cảnh Hội nghị giảng viên chủ nhiệm năm 2021 – 2022

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tất Thắng khẳng định Nhà trường đánh giá công tác giảng viên chủ nhiệm là công việc hết sức quan trọng, quyết định đến công tác đào tạo của Nhà trường. Thông qua giảng viên chủ nhiệm, sinh viên có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất và cụ thể về quy chế, chương trình đào tạo, mục tiêu, nội dung đào tạo, các chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của Nhà trường. Từ đó, mỗi sinh viên thiết lập được kế hoạch học tập phù hợp với trình độ, hoàn cảnh cá nhân và tìm ra biện pháp khắc phục khó khăn trong quá trình học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất. Thực thi các nhiệm vụ của giảng viên chủ nhiệm là một việc làm có ý nghĩa và mục đích của hội nghị là để Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo các khoa chuyên môn và giảng viên chủ nhiệm có dịp đối thoại, trao đổi để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác giảng viên chủ nhiệm năm học 2020-2021 và thảo luận, đề xuất các giải pháp để cải tiến và nâng cao chất lượng công tác giảng viên chủ nhiệm năm học 2021-2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp các ý kiến, hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác giảng viên chủ nhiệm năm học 2020-2021 do ThS. Phạm Hồng Hải – Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên trình bày. Hội nghị cũng nghe các ý kiến giải trình từ phía lãnh đạo các Phòng chức năng liên quan về công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác tài chính phục vụ hoạt động giảng dạy – học tập; sự phối hợp giữa các bên liên quan. Đồng thời thực hiện thảo luận về những khó khăn, hạn chế của công tác giảng viên chủ nhiệm, đề xuất các giải pháp, thống nhất các biện pháp nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác giảng viên chủ nhiệm trong thời gian tới.

Một số giảng viên thuộc các khoa ý kiến về một số nội dung liên quan

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Tất Thắng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường một lần nữa nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu đặt ra đối với công tác giảng viên chủ nhiệm trong quá trình đào tạo, giáo dục toàn diện cho sinh viên. Để nâng cao chất lượng công tác giảng viên chủ nhiệm, mỗi giảng viên cần nắm rõ, thực hiện tốt và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình; tích cực, chủ động, tham gia sinh hoạt lớp, bám sát lớp để hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên kịp thời, đặc biệt là hỗ trợ tâm lý học đường; Tăng cường công tác tư vấn đối với từng sinh viên về học tập, rèn luyện, đặc biệt là phương pháp học và lập kế hoạch theo hệ tín chỉ; Bám sát hoạt động rèn luyện phẩm chất tư tưởng chính trị, đạo đức, thái độ, tác phong của sinh viên; phối hợp với các phòng chức năng tiếp cận và hỗ trợ kịp thời khi có những khó khăn xảy ra với sinh viên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phó Hiệu trưởng cũng động viên các thầy, các cô trong việc chuẩn bị bài giảng, giáo trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy trực tuyến cho sinh viên.