Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động trường Đại học Đà Lạt năm học 2015 – 2016 thành công tốt đẹp

Hoạt động chung - QLĐT

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động trường Đại học Đà Lạt tổ chức vào lúc 13 giờ 30 ngày 31/12/2015 tại hội trường Thư viện, với sự tham gia của 426 đại biểu, đại diện cho hơn 500 cán bộ công chức, viên chức và người lao động của trường.

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm: PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ThS. Hoàng Đức Lâm – Chủ tịch Công đoàn trường. 

            Tại Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2014 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016. Báo cáo nhấn mạnh những thành tích của trường đã đạt được trong năm học vừa qua như: Tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục – đào tạo; Công tác chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế,… được nâng cao cả về chất lượng và số lượng. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải khắc phục trong năm học tiếp theo.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của nhà trường trong hai năm 2014, 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị; Báo cáo của Ban tư vấn tài chính; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm học 2014 – 2015. 

Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu tham dự trình bày về các nhóm vấn đề như: Đẩy mạnh công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ phù hợp với Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học và chiến lược phát triển của trường; đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, thi và đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra CDIO; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành; chỉnh trang khuôn viên nhà trường mang tầm đại học và phù hợp với cảnh quan của Đà Lạt; các giải pháp nhằm tăng thu nhập cho cán bộ viên chức nhà trường,…

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm 03 đồng chí: Bà Đặng Thị Vĩnh Hòa – Giảng viên khoa Hóa học, Bà Vương Nữ Minh Khuê – Chuyên viên phòng CTSV và Ông Lê Nguyên Khang – Chuyên viên phòng Quản lý Đào tạo.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động trường Đại học Đà Lạt năm học 2015 – 2016. Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, viên chức và người lao động, trường Đại học Đà Lạt sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà nghị quyết hội nghị đề ra. 

            Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động của trường thành công tốt đẹp. Sau Hội nghị, toàn thể cán bộ nhà trường tham dự chương trình Gala Dinner chào năm mới 2016.