Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học Đà Lạt thành công tốt đẹp

Hoạt động chung - TCHC

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) Trường Đại học Đà Lạt được tổ chức vào lúc 7giờ 30’ ngày 14/9/2018 tại hội trường Thư viện, với sự tham dự của gần 500 CBCCVC của trường, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách và đồng chí Hoàng Đức Lâm – Chủ tịch Công đoàn trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Trong năm học vừa qua, Trường đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định…. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen của cho 09 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho 04 cá nhân; Tỉnh ủy tằng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền cho 03 đảng viên; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ cho Công đoàn trường vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018, tặng bằng khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân thuộc Công đoàn trường; Trung ương Hội SVVN tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho Hội Sinh viên trường. Tính đến năm học 2017 – 2018, Hội Sinh viên trường 5 năm liền đạt danh hiệu Cờ đơn vị xuất sắc do Hội Sinh viên Việt Nam tặng; Tỉnh đoàn Lâm Đồng tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho Đoàn trường trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018; Nhiều bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn Lâm Đồng và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường Đại học Đà Lạt.

            Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm học mới.

            Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của nhà trường trong  năm học 2017 – 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019; Báo cáo điều chỉnh, sửa đổi của Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo công tác thi đua và trao thưởng; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại Hội nghị CBCCVC cấp cơ sở.

            Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của đại diện Hội đồng Trường, đại diện Đoàn thanh niên và hội sinh viên, đại diện các khoa Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội; Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp giảng dạy, công tác tuyển sinh; công tác kiểm định chất lượng, v.v…

            Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Đà Lạt năm học 2018 – 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trường Đại học Đà Lạt sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

            Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019 của Trường thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị CBCCVC

Đồng chí Hoàng Đức Lâm – Chủ tịch Công đoàn trường thông qua chương trình Hội nghị

Đồng chí Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng (PT) đọc báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, phương hướng năm học 2018-2019

Đồng chí Phạm Thị Hoa Hạnh – Trưởng phòng Tài chính đọc báo cáo tài chính năm học 2017-2018, kế hoạch tài chính năm 2019

Đồng chí Lê Hồng Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo cáo góp ý sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ

Đồng chí Phạm Thị Phong Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn trường đọc báo cáo kết quả thi đua và phát động phong trào thi đua

Đồng chí Phạm Thị Hoài Linh – Trưởng ban thanh tra nhân dân đọc báo cáo của Ban thanh tra nhân dân

Đồng chí Mai Minh Nhật – Đảng ủy viên đọc báo cáo tóm tắt ý kiến của các đơn vị

Lãnh đạo Công đoàn trường nhận Cờ thi đua của Công đoàn GDVN

Trao bằng khen của Công đoàn GDVN cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc

Trao bằng khen của Công đoàn GDVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Hội sinh viên và Đoàn trường ĐHĐL