Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 – 2017 của Trường Đại học Đà Lạt thành công tốt đẹp

Hoạt động chung - TCHC

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Đà Lạt tổ chức vào lúc 13 giờ 30 ngày 31/12/2016 tại hội trường Thư viện, với sự tham dự của 405 đại biểu, đại diện cho hơn 500 cán bộ công chức, viên chức và người lao động của trường.

            Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm: GVCC.PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ThS. Hoàng Đức Lâm – Chủ tịch Công đoàn trường.

            Tại Hội nghị, GVCC.PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017. Báo cáo nhấn mạnh những thành tích của trường đã đạt được trong năm học vừa qua như: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng Cờ thi đua cho Trường Đại học Đà Lạt về những thành tích xuất sắc trong việc đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ; nhiều cán bộ viên chức của trường được Bộ trưởng và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong công tác; Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục – đào tạo; Hoàn thành công tác xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO; tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp giảng dạy theo chuẩn đầu ra CDIO nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Công tác chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thi đua khen thưởng… được nâng cao cả về chất lượng và số lượng. Đặc biệt trong năm học, Đảng, Chính phủ đã khẳng định “Tiếp tục đầu tư xây dựng Trường Đại học Đà Lạt thành trường đại học trọng điểm quốc gia trên Tây Nguyên”. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải khắc phục trong năm học tiếp theo.

            Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của nhà trường trong hai năm 2015, 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động cấp cơ sở.

            Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu tham dự trình bày về các nhóm vấn đề như: Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ phù hợp với Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ và chiến lược phát triển nhà trường theo các chuẩn quốc tế; đổi mới phương pháp giảng dạy, công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; các giải pháp nhằm tăng thu nhập cho cán bộ viên chức; công tác kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN,…

            Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Đà Lạt năm học 2016 – 2017. Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, viên chức và người lao động, Trường Đại học Đà Lạt sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà nghị quyết hội nghị đề ra.

            Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 – 2017 của Trường thành công tốt đẹp. Sau Hội nghị, toàn thể cán bộ nhà trường tham dự chương trình Gala Dinner chào năm mới 2017.