Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu thành viên Hội đồng trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2013 – 2018

Hoạt động chung - SĐH Sự kiện

Thực hiện Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13; Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 69/BGDĐT-TCCB ngày 07/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học; Công văn số 636/BGDĐT-TCCB ngày 09/02/2015 của Bộ GD&ĐT về việc thành lập Hội đồng trường trong trường đại học, học viện và Kế hoạch số 109/KH-ĐHĐL ngày 11/6/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt về việc thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013-2018, sáng ngày 18/6/2015 tại phòng Hội thảo Thư viện, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để bầu đại diện các phòng chức năng, khoa chuyên môn, viện nghiên cứu làm thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013-2018.

Trước đó, Hội nghị liên tịch giữa Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đã thống nhất số lượng thành viên Hội đồng là 25 người; trong đó số thành viên đương nhiên theo quy định là 06 người gồm Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thành viên đại diện cơ quan quản lý trực tiếp – Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 người; số thành viên ngoài trường là 05 người; số thành viên do Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu là 13 người.

PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã thông báo về các bước thực hiện thành lập Hội đồng trường được tiến hành trong thời gian vừa qua và quán triệt mục đích, nội dung của việc bầu 13 thành viên trên tổng số 25 thành viên là đại diện cho các phòng chức năng, khoa chuyên môn, viện nghiên cứu của trường. Sau phần phát biểu của Hiệu trưởng, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua danh sách các ứng viên và thực hiện công tác bầu cử theo quy định.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, Hội nghị cán bộ chủ chốt đã thành công tốt đẹp và bầu được 13 người đại diện cho các phòng chức năng, khoa chuyên môn, viện nghiên cứu làm thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013-2018:

Stt Họ và tên Giới

tính

Học hàm/
Học vị
Chức vụ
1 Trịnh Thị Tú Anh Nữ Tiến sĩ Trưởng phòng QLKH-HTQT
2 Lê Minh Chiến Nam Thạc sĩ Trưởng phòng ĐTTX
3 Phạm Thị  Hoa Hạnh Nữ Thạc sĩ Trưởng phòng Tài chính
4 Nguyễn Viết Lan Nam Thạc sĩ Trưởng phòng TCHC
5 Võ Sĩ Lợi Nam Tiến sĩ Giảng viên khoa Sư phạm
6 Trương Bình Nguyên Nam Tiến sĩ Viện trưởng Viện NCNNCNC
7 Mai Minh Nhật Nam Thạc sĩ Phó Trưởng khoa Lịch sử
8 Nguyễn Tất Thắng Nam Tiến sĩ Trưởng khoa Ngoại ngữ
9 Trần Thống Nam Thạc sĩ Phó Trưởng khoa CNTT
10 Trần Văn Tiến Nam Tiến sĩ Phó Trưởng khoa Sinh học (pt)
11 Cao Thế Trình Nam PGS. TS Trưởng khoa Quốc tế học
12 Văn Quang Viên Nam Thạc sĩ Trưởng phòng KT – KĐ
13 Nguyễn Văn Vinh Nam Tiến sĩ Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiến hành các bước tiếp theo của kế hoạch thành lập Hội đồng trường.