Hỏi đáp sinh viên – Phòng CTCTSV

Câu hỏi: Thủ tục nghỉ học, nghỉ học tạm thời cần những giấy tờ gì? Quy trình giải quyết như thế nào? Thời hạn để được giải quyết các thủ tục trên là bao lâu?
Câu trả lời:
Câu hỏi: Sau khi nghỉ học tạm thời, muốn đi học lại thì cần làm những giấy tờ, hồ sơ gì? Nộp ở đâu?
Câu trả lời:
Câu hỏi: Đăng ký thủ tục xin cấp các giấy chứng nhận sinh viên, giấy vay vốn ngân hàng, giấy ưu đãi giáo dục như thế nào? Thời gian nhận lại các giấy tờ trên vào khi nào, ở đâu?
Câu trả lời:– Sinh viên đăng ký các loại giấy tờ trên theo hình thức đăng ký online tại địa chỉ http://online.dlu.edu.vn/ tại mục Khác -> Xin giấy xác nhận.- Mỗi học kỳ sinh viên chỉ được đăng ký 1 lần cho 1 loại giấy.- Sau 3 ngày sinh viên khoa nào lên tại văn phòng khoa đó để nhận lại giấy tờ đã đăng ký.- Thông báo cụ thể được đăng tải tại đây.
Câu hỏi: Thủ tục miễm, giảm học phí, trợ cấp xã hội như thế nào? Khi nào có thể nộp? nộp ở đâu? Thời gian xét và công bố kết quả như thế nào?
Câu trả lời:
Câu hỏi: Đánh giá kết quả rèn luyệnsinh viên được thực hiện như thế nào? Vào thời gian nào?