Giảng viên cao cấp Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Đà Lạt là thành viên của Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán nhiệm kỳ 2021-2024

Hoạt động chung - TCTT

Trường Đại học Đà Lạt trân trọng chúc mừng PGS.TS. Phạm Tiến Sơn – giảng viên cao cấp Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Đà Lạt; Chuyên gia phản biện độc lập của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt –  đã tiếp tục được tín nhiệm làm thành viên của Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics – VIASM) nhiệm kỳ 2021-2024 theo Quyết định số 2027/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp PGS.TS. Phạm Tiến Sơn tham gia Hội đồng Khoa học VIASM.

PGS.TS. Phạm Tiến Sơn là một trong năm nhà khoa học của Việt Nam được Tạp chí Asian Scientist của Singapore vinh danh trong Top 100 nhà khoa học Châu Á năm 2021. Năm 2020, Phó Giáo sư là một trong ba nhà khoa học đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu – giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên và kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Việc trở thành thành viên của Hội đồng Khoa học VIASM – nơi giúp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của các nhà toán học Việt Nam đang làm việc ở các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước – không chỉ là vinh dự của của cá nhân PGS.TS. Phạm Tiến Sơn mà còn là niềm tự hào, nguồn động lực to lớn cho sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Đà Lạt tiếp tục phấn đấu trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Trân trọng chúc mừng PGS.TS. Phạm Tiến Sơn!

Xem thêm thông tin về Hội đồng Khoa học VIASM tại đây: https://viasm.edu.vn/nhan-su/hoi-dong-khoa-hoc

Phòng Tạp chí và Truyền thông