Trường Đại học Đà Lạt tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác đào tạo năm học 2018 – 2019

General Activities - Undergraduate Academic Affairs Uncategorized

Trường Đại học Đà Lạt tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác đào tạo năm học 2018 – 2019

Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2018,Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác đào tạo nhằm triển khai các nội dung trong Kết luận số 843/KL-ĐHĐL của Hiệu trưởng.

TS. Lê Hồng Phong – Phó Hiệu trưởng – Chủ trì Hội nghị

TS. Lê Hồng Phong – Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo của trường đã chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có lãnh đạo các khoa chuyên môn và các phòng liên quan.

Hội nghị đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến việc đổi mới phương thức giảng dạy ngoại ngữ và tin học, đổi mới công tác thực tập nghề nghiệp và một số vấn đề quan trọng khác.

Về việc giảng dạy và học tập ngoại ngữ, kể từ khoá 39 (tốt nghiệp năm 2019), tất cả sinh viên của Trường Đại học Đà Lạt sẽ áp dụng Chuẩn đầu ra ngoại ngữ nên các học phần ngoại ngữ không chuyên sẽ được thay bằng các học phần ngoại ngữ chuyên ngành, trước mắt cho các ngành khoa học tự nhiên –công nghệ và một số ngành khoa học xã hội.

Trường Đại học Đà Lạt cũng sẽ triển khai việc áp dụng Chuẩn đầu ra tin học theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; chuyển đổi việc dạy học nội dung tin học cơ sở sang hướng tin học ứng dụng tuỳ theo yêu cầu của từng ngành đào tạo.

TS. Trần Hữu Duy – Trưởng phòng QL Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng – Trưởng phòng Tổ chức – HC

P.Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ phát biểu tại Hội nghị

Một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung cho ý kiến đó là phương thức tổ chức và chính sách thực tập nghề nghiệp nhằm gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; trang bị cho sinh viên kỹ năng áp dụng kiến thức trong nhà trường vào thực tiễn, thông qua đó nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên.

TS. Trần Duy Liên – Trưởng khoa Quản trị du lịch phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, TS. Lê Hồng Phong cảm ơn lãnh đạo các khoa, phòng  đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ và thống nhất cao các nội dung nêu ra trong chương trình Hội nghị. Sau Hội nghị, các khoa chuẩn bị về nhân lực và chuyên môn, các phòng chức năng khẩn trương trình Ban Giám hiệu ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.