Thông báo viết bài tham luận và thuyết trình Hội nghị CDIO khu vực châu Á năm 2019

CDIO Uncategorized

Trân trọng thông báo quý thầy cô tham gia viết bài tham luận và thuyết trình Hội nghị CDIO khu vực châu Á năm 2019, được tổ chức tại Trường Đại học Đại Liên, Trung Quốc.

Các mốc thời gian cần lưu ý như sau:

Giai đoạn 1Bản tóm tắt 500 từ cho bài tham luận hoặc bài trình chiếu.05/11/2018
Giai đoạn 2Bản tham luận đầy đủ (không quá 10,000 từ (hoặc bài báo cáo bằng PPT (không quá 10 phút).30/12/2018
Giai đoạn 3Bản tham luận đầy đủ (phiên bản chính thức) hoặc báo cáo bằng PPT đã có chỉnh sửa theo ý kiến của Ban biên tập.28/02/2019

Mọi thông tin chi tiết tại đây