Dalat University Researcher Identifiers System

Dalat University Centre for Analysis and Testing

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID ID
Lâm, Ngọc Tuấn
Lê, Vũ Trâm Anh
Trương, Đông Phương
Nguyễn, Đình Trung

Dalat University Centre for National Defence and Security Education

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID ID
Lê, Nguyên Khang
Mai, Sỹ Hòa
Phan, Bá An
Trần, Văn  Thuân
Vũ, Đình  Sơn
Nguyễn, Xuân Phương
Nguyễn, Văn Đạo
Phan, Hữu Tín

Dalat University Institute of Research and Hi-tech Applications in Agriculture

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID
Đinh, Thị Thùy Chi
Hồ, Minh Hiền
Trương, Bình Nguyên
Nguyễn, Bá Nam
Nguyễn, Hoàng Mai
Nguyễn, Thị Hoài Phương
Nguyễn, Văn Quảng
Phạm, Thị Liên

Faculty of Agriculture and Forestry

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID ID
Cao, Thị Làn
Hồ, Thị Thu Hòa
Lê, Như BíchISHS 82607
Lê, Bá Lê
Trần, Thị Minh Loan
Trương, Thị Lan Anh
Lê, Dũng
Phạm, Ngọc Tuân
Nguyễn, Thị Mai Anh
Nguyễn, Thị Cúc
Nguyễn, Trí Minh
Nguyễn, Thị Tươi
Tạ, Thị Thanh Tâm
Nguyễn, Thị Thăng Longhttps://www.scopus.com/home.urihttps://orcid.org/0000-0003-4347-2916
Nguyễn, Thị Thanh Tịnh57222526467https://orcid.org/0000-0003-3212-3489
Nguyễn, Văn Kết
Đinh, Quảng Anh
Nguyễn, Tiến Anhttps://id.elsevier.com/settings/redirect?code=Je7MZK04_4KKUBwSwpfP1nEVnza4OfBqT4ETZMgS0000-0002-5603-3667

Faculty of Biology

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID ID
Đỗ, Thị Cát Tường
Hoàng, Việt Bách KhoaGRJ-3851-20220000-0001-8493-561X
Hoàng, Thị Bình0000-0002-0829-2955
Hoàng, Thị Như Phương0000-0002-7418-9091
Hoàng, Việt Hậu
Lê, Bá Dũng
Lê, Viết Ngọc
Lê, Hà Thu
Lê, Thị Anh Tú
Lương, Văn Dũng
Phan, Hoàng Đại
Trần, Văn Tiến0000-0002-7418-9091
Trần, Thị Nhung
Nguyễn, Thị Bích  Liên
Nguyễn, Thị Liễu
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
Nguyễn Minh Trí0000-0001-7850-6675
Ngoc, Nguyen Van57062346500
Phạm, Thị Thanh Thảo4186016GRR-4110-2022https://orcid.org/0000-0002-7395-8485
Nguyễn, Khoa Trưởng0000-0002-2910-4722
Nguyễn, Văn GiangGRR-5614-20220000-0002-7492-1182
Lê, Ngọc Triệu0000-0002-2355-3180
Nguyễn, Văn Bình0000-0002-9942-8837
Nguyễn, Thị Huỳnh Nga0000-0003-2999-9498

Faculty of Chemistry and Environment

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID ID
Bạch, Ngọc Quỳnh Nhi
Bùi, Nguyễn Lâm Hà
Đinh, Thị Hiền
Hồ, Thị Hằng
Huỳnh, Thanh Trúc
Huỳnh, Phương Thảo
Huỳnh, Đình Dũng
Lê, Thị Thanh Trân
Lê, Ngọc Chung
Lê, Quang Huy
Tạ, Thị Hân Hoan
Trần, Thị Hoài Linh
Trần, Thị Tình
Trịnh, Thị Điệp
Vũ, Thị Bảo Ngọc
Ya, Vinh
Phạm, Lê Nhân
Phạm, Hầu Thanh Việt
Nguyễn, Trần Hương Giang57209111502GOP-1766-2022
Nguyễn, Công Nguyên
Nguyễn, Hải Hà
Nguyễn, Thị Cúc
Nguyễn, Thị Bảo Dung
Nguyễn, Thị Hậu
Nguyễn, Vũ Hoa Hồng
Nguyễn, Thị Thanh Thuận
Nguyễn, Thị Tố Uyên

Faculty of Economics and Business Administration

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID ID
Bùi, Thị Kim Dung
Đỗ, Trọng Hoài
Hoàng, Mai Phương
Lê, Vũ Phương Thảo
Lê, Phong Lam0000-0002-7702-2596
Trần, Nhật Thiệnhttps://www.scopus.com/home.urihttps://www.webofscience.com/wos/op/publications/summary
Trần, Minh Huệ
Trần, Đình Thức
Trần, Mạnh Quý
Trương, Thị Ngọc Thuyên0000-0002-9731-4887
Trương, Quang Thái
Vũ, Tuấn Anh
Nguyễn, Văn Tuấn57209166089L-8770-20180000-0002-9731-4887
Phạm, Viết Cường
Phạm, Thị Ngọc Trâm0000-0001-8139-7879
Phan, Tuấn Anh
Nguyễn, Thanh Hồng Ân57226274837GRO-7302-20220000-0002-6562-862X
Nguyễn, Xuân Hoàng
Nguyễn, Thị Lànhhttps://www.scopus.com/dashboard.uri?origin=&zone=TopNavBarhttps://apps.clarivate.com/account?app=censub&tab=account&next=https:%2F%2Fmjl.clarivate.com%2Fhome
Nguyễn, Duy Mậu
Nguyễn, Hoài Nam
Nguyễn, Thị Thảo Nguyên
Nguyễn, Đức NguyênAAY-7699-2021
Nguyễn, Ngọc Bảo Tú
Nguyễn, Hà Thuhttps://orcid.org/0000-0003-2026-812X
Phan, Minh ĐứcGRJ-9504-2022https://orcid.org/0000-0002-1933-1905
Ly-My, Dung57209889104https://researchid.co/dungly0202https://orcid.org/0000-0002-3255-0416
Nguyễn, Phan Hồng Ngọc
Phạm, Thị Hoa Hạnh0000-0003-0245-2871
Nguyễn, Hoàng Nhật Hoa
Phạm, Ngọc Bình Dương
Trần, Thị Thanh Quýhttps://www.scopus.com/dashboard.uri?origin=sbrowse&zone=TopNavBarGRO-1455-2022https://orcid.org/0000-0003-3188-7401
Nguyễn, Thị Phương Thảo0000-0002-3727-2582

Faculty of Foreign Languages

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID ID
Đặng, Thị Ngọc Trâm
Hồ, Thị Giáng Châu
Hứa, Thị Tin
Lê, Thị Phương Hòa
Lê, Văn Tuấn  Khoa
Lê, Thị Hải Yến
Ngô, Công Lem
Ngô, Tú Trân
Phan, Cảnh Minh Thy
Trần, Thanh Hưng
Trần, Thảo Uyên
Trương, Thị Mỹ Vân
Từ, Phụng Trân
Nguyễn, Thị Thùy Dung
Nguyễn, Thị Tố Hạnh
Nguyễn, Thị Thảo Hiền
Nguyễn, Vũ Long
Nguyễn, Châu Long
Nguyễn, Ngọc Bảo Ngân
Nguyễn, Thị Tú
Nguyễn, Thị Uyên Vi
Nguyễn, Đỗ Thiên Vũ
Nguyễn, Thị Tường Vy
Nguyễn, Trương Quỳnh Nhuệ0000-0001-7849-3640
Nguyễn, Tất Thắng57212462062https://orcid.org/0000-0001-8486-2385
Nguyễn, Vĩ Thông

Faculty of Information Technology

AuthorScopus Author IDAuthor ID ORCID ID
Đặng, Thanh Hải
Đoàn, Minh Khuê
Lâm, Uyên Thi
Lê, Gia Công
Lê, Văn Linh
Lê, Ngọc Luyện
Nguyễn, Thị Lương
Nguyễn, Văn Huy Dũng
Nguyễn, Minh Hiệp
Tạ, Hoàng Thắng
Thái, Duy Quý
Trần, Ngô Như Khánhhttps://orcid.org/0000-0002-7185-0147
Linh, Trần Thị Phương
Trần, Nhật QuangGRR-2519-2022https://orcid.org/ 0000-0001-9030-9447
Võ, Phương Bình
Vũ, Minh Quan
Trần, Thống
La, Quốc Thắng
Phạm, Duy Lộc
Phan, Thị Thanh Ngahttps://orcid.org/0000-0002-3111-3273
Trần, Vĩnh Phúc0000-0003-3408-6204

Faculty of International Studies

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID ID
Bùi, Thị Thoa
Cao, Thị Thanh Tâm
Đinh, Thị Thanh
Đỗ, Phan Anh
Đoàn, Thị Thanh Nga
Dương, Thị Thanh Phương
Hoàng, Thúy Quỳnh
Lê, Thị Nhuấn
Lê, Thị Quỳnh Hảo
Lê, Xuân Thu Hiền
Lê, Ngọc Thanh Xuân
Lưu, Khánh Loan
Lưu, Thị Hồng Việt
Ngũ, Chánh Hào
Trần, Bảo Trân
Nông, Phan Đăng
Phạm, Thị Kiều Mỹ
Nguyễn, Cao Luyện
Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Nguyễn, Thị Phương Anh
Nguyễn, Thị Phương Dung
Nguyễn, Phạm Thu Hương
Nguyễn, Huy Khuyến
Nguyễn, Thị Thẩm Mỹ
Nguyễn, Phương Tú  Quỳnh

Faculty of Law Studies

AuthorScopus Author IDAuthor ID ORCID ID
Bùi, Huy Thông
Lê, Thị Bích Chi
Lê, Thị Thu Hiền
Lê, Minh Bảo Trung
Trần, Thị Ngọc Kim
Trần, Thị Khánh Chi
Trịnh, Ngọc Pháp
Võ, Thị Thanh Linh
Phạm, Thị Như Hoa
Nguyễn, Thị Cẩm Tú
Nguyễn, Đắc Văn
Nguyễn, Thị Loan
Nguyễn, Văn Nghiệp
Nguyễn, Thị Vân Anh
Nguyễn, Trọng Đạt
Nguyễn, Thị Phương Hà
Nguyễn, Thị Thu Hoài
Nguyễn, Văn Hùng
Nguyễn, Chí Khuê
Nguyễn, Thị Lựu
Nguyễn, Thị Thanh Ngọc
Nguyễn, Thị Oanh
Nguyễn, Lộc Phúc

Faculty of Literature and History

AuthorScopus Author IDAuthor ID ORCID ID
Bùi, Văn Hùng
Cao, Đại Trí
Đặng, Thị Lành
Dương, Hữu Biên
Hà, Thị Dịu
Kiều, Thanh Uyên
Lê, Xuân Hưng
Lê, Ngọc Bính
Lê, Thị Thanh Đạm
Lê, Thị Thu Hằng
Lê, Phong Lê
Lê, Thị Hoài Phương
Lê, Hồng Phong
Mai, Minh Nhật
Phan, Thị Hồng
Phan, Thị Hà Thắm
Phan, Thị  Thúy
Trần, Thị Bảo Giang
Trần, Văn Bảo
Trần, Thị Hiền
Võ, Thị Thùy Dung
Võ, Tấn Tú
Phạm, Văn Hóa
Phạm, Vũ Lan Anh
Nguyễn, Cảnh Chương
Nguyễn, Văn Bắc
Nguyễn, Thị Linh Chi
Nguyễn, Hữu Kim Duyên
Nguyễn, Huỳnh Anh Đức
Nguyễn, Thị Hà Giang
Nguyễn, Đình Hảo
Nguyễn, Thanh Hoài
Nguyễn, Thị Hồng
Nguyễn, Mạnh Hùng
Nguyễn, Thị Quỳnh Như
Nguyễn, Thị Ngọc Thảo
Lê, Minh Chiến

Faculty of Mathematics and Computer Science

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID ID
Đặng, Tuấn Hiệp
Đặng, Phước Huy
Đỗ, Thị  Hoa
Đỗ, Nguyên Sơn
Dương, Văn Hải
Dương, Bảo Ninh
Hoàng, Minh Tiến
Huỳnh, Bảo Tuyên
Tạ, Lê Lợi
Tạ, Thị Thu Phượng
Tô, Lan Nhi
Trần, Ngọc Anh
Trần, Quang Vương
Trịnh, Đức Tài
Trương, Chí Tín
Văn, Quang Viên
Võ, Tiến
Nguyễn, Văn Vinh
Phạm, Tiến Sơn26436057100
Phạm, Quang Huy

Faculty of Pedagogy

AuthorScopus Author IDAuthor ID ORCID ID
Bùi, Nguyễn Thảo Nguyên
Đỗ, Thị Phương Lan
Lê, Vũ Đình Phi
Phan, Kiều Thuận
Phù, Chí Hòa
Trần, Văn Thanh Hoài
Võ, Sỹ Lợi
Nguyễn, Thị Ái Minh
Nguyễn, Văn An
Nguyễn, Hữu Hà
Nguyễn, Hữu Tân

Faculty of Philosophy

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID ID
Đinh, Thị Hoàng Phương
Đinh, Quang Trung
Dương, Thị Hậu
Hồ, Ngọc Châu
Thái, Ngọc Như  Quỳnh
Trần, Thị Thúy Nga
Trần, Thị Ái Vân
Phạm, Thanh Thủy
Phạm, Hữu Doanh
Nguyễn, Thị Hồng Phương
Nguyễn, Thị Hằng
Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh

Faculty of Physical Education

AuthorScopus Author IDAuthor ID ORCID ID
Cai, Văn Hòa
Đậu, Anh Tuấn
Trần, Quốc Hùng
Vũ, Quang Huy
Nguyễn, Thị Khánh Hòa
Nguyễn, Thị Huyền
Nguyễn, Cao Nguyên
Phan, Bửu Tú

Faculty of Physics and Nuclear Engineering

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID ID
Đỗ, Thị Lệ
Dương, Thị Thanh Hiên
Huỳnh, Thị Thu Thủy
Lê, Văn Tùng
Lê, Viết Huy
Phan, Văn Chuân
Phan, Văn Nghĩa
Trần, Trung Nguyên
Trần, Ngọc Diệu Quỳnh
Trần, Hữu Duy
Trịnh, Thị Tú Anh
Võ, Minh Phụng
Đặng, Lành
Nguyễn, An Sơn
Nguyễn, Đăng Chiến
Nguyễn, Thị Nguyệt Hà
Nguyễn, Năng Hải
Nguyễn, Danh Hưng
Nguyễn, Hữu Khánh
Nguyễn, Thị Ngân
Nguyễn, Thị Phúc
Nguyễn, Thị Minh Sang
Phạm, Thị Ngọc Hà
Phạm, Đăng Quyết

Faculty of Sociology and Social Work

AuthorScopus Author IDAuthor ID ORCID ID
Đào, Thị Hiếu
Đỗ, Văn Toản
Hà, Thị Ân
Trần, Thị Minh Phương
Võ, Văn Dũng
Vũ, Thị Thùy Dung
Vũ, Mộng Đóa
Võ, Thuấn
Nguyễn, Thị Minh Hiền
Nguyễn, Thúy Minh
Phạm, Hồng Hải

Faculty of Tourism

AuthorScopus Author IDAuthor IDORCID ID
Cao, Thế Anh
Đàm, Thị Phương Thúy
Lê, Thị Hồng
Lê, Anh Luyến
Mai, Ngọc Thịnh
Ngô, Hoàng Hương
Nguyễn, Thị Thanh Ngân
Nguyễn, Thị Thanh Kiều
Trần, Lan Hương
Trần, Duy Liên
Trương, Thị Lan Hương
Trương, Thị Ngọc Nghĩa
Văn, Thị Nguyên
Võ, Minh Phương
Nguyễn, Ngọc Bảo Thành
Nguyễn, Văn Anh0000-0003-3640-1482