Phiên họp lần thứ chín của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024

Board of Trustees Programmes of the Board of Trustees Uncategorized

     Vào chiều ngày 05/01/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ chín theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

     Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt – TS. Nguyễn Văn Vinh, Hội đồng trường đã nghe và thảo luận về các báo cáo: Tổng kết hoạt động của Hội đồng trường năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022; Báo cáo công tác tài chính năm 2021 của Trường và kế hoạch tài chính năm 2022; Báo cáo công tác mở ngành đào tạo và phương án tuyển sinh năm 2022 của Trường; Báo cáo thẩm định đề án mở đào tạo trình độ đại học đối với ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự (Mã ngành: 7380104); Báo cáo công tác đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng; Đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021 của các Phó Hiệu trưởng. Kỳ họp lần thứ chín của Hội đồng trường cũng đã thông qua dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035.

     Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Trường đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, có giá trị. Phiên họp lần thứ chín của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp.

Phòng Tạp chí và Truyền thông