Phiên họp lần thứ bảy của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024

Programmes of the Board of Trustees Uncategorized University's News

     Vào chiều ngày 29/06/2021, Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ bảy theo hình thực trực tuyến.

     Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Vinh, Hội đồng Trường đã tiến hành thảo luận về dự thảo Kế hoạch, Đề cương xây dựng Chiến lược phát triển trường Đại học Đà Lạt (2021-2025) và tầm nhìn những năm tiếp theo, giai đoạn 2; các Ban chuyên môn của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động sáu tháng cuối năm của các Ban chuyên môn.

     Tại phiên họp lần này, Ban Đào tạo và Quản lý chất lượng cùng với Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học và Phòng Quản lý đào tạo đã thảo luận và thống nhất chủ trương về mở chuyên ngành đào tạo Công nghệ sinh học ở trình độ tiến sĩ, ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Kỹ thuật môi trường ở trình độ thạc sĩ, ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự ở trình độ đại học; thông qua các chương trình liên kết hệ Vừa làm vừa học tại các cơ sở: Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Phương Nam – Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Đắk Nông, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn – Bộ Lao động Thương binh xã hội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum – UBND tỉnh Kon Tum, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận – UBND tỉnh Bình Thuận, Trường Trung cấp thành phố Cần Thơ và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

     Đồng thời, Ban Tài chính và Cơ sở vật chất cùng với Phòng Cơ sở vật chất của Trường đã thảo luận và thông qua chủ trương sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê.

     Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, với việc tổ chức phiên họp theo hình thức trực tuyến, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt đã tiếp tục thể hiện được vai trò của Hội đồng Trường, khẳng định sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo Trường trong quản trị trường đại học.

Phòng Tạp chí và Truyền thông