List of Thesis – Dr – Department of Postgraduate Academic Affairs

Danh sách nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

STTNGÀNHHỌ VÀ TÊN NGHIÊN CỨU SINHNĂM TỐT NGHIỆPTÊN LUẬN ÁNFILE
1Toán giải tíchPhan Phiến2013Một số bài toán có tính định lượng trong giải tích vi phân
2Toán giải tíchPhạm Gia Hưng2015Các phương pháp hiệu chỉnh trong bài toán cân bằng và ứng dụng
3Toán giải tíchTrần Gia Lộc2015Khai triển tiệm cận các tích phân kỳ dị
4Toán giải tíchTrần Trịnh Minh Sơn2017Các tính chất chính quy của nghiệm bài toán tối ưu
5Toán giải tíchBùi Nguyễn Thảo Nguyên2018Bất đẳng thức Lojasiewicz, tương đương tôpô và đa diện Newton
6Lịch sử Việt NamNguyễn Thị Tuyết Hạnh2020Biến đổi kinh tế, xã hội, văn hóa của người Raglai ở Ninh Thuận từ 1975 đến 2015
7Lịch sử Việt NamBùi Thị Thoa2021Quá trình du nhập và phát triển của tín ngưỡng thờ mẫu ở Lâm Đồng từ đầu thế kỷ XX đến năm 2018

Danh sách nghiên cứu sinh đang học