Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt làm việc với Huyện ủy Đam Rông

General Activities - Undergraduate Academic Affairs Uncategorized University's News

(Lâm Đồng online) – Sáng 29/10, tại huyện Đam Rông, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, TS. Lê Minh Chiến và TS. Mai Minh Nhật – Phó hiệu trưởng, lãnh đạo các phòng, khoa của Trường Đại học Đà Lạt làm việc với Bí thư Huyện ủy Đam Rông, Chủ tịch HĐND huyện Đam Rông – Nguyễn Văn Lộc và Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông Liêng Hót Ha Hai, các ủy viên Ban Thường vụ, các trưởng ban, phòng của huyện. 

Đọc thêm bài viết tại: http://baolamdong.vn/chinhtri/202110/lanh-dao-truong-dai-hoc-da-lat-lam-viec-voi-huyen-uy-dam-rong-3086548/index.htm