Hướng dẫn quy trình tuyển sinh đại học hệ chính quy – Năm 2022 – Trường Đại học Đà Lạt

Admission 2022 Featured news Full-time undergraduate programmes Uncategorized University's News

Video hướng dẫn từng bước trong quy trình tuyển sinh đại học hệ chính quy 2022 của Trường Đại học Đà Lạt, từ đăng ký xét tuyển đến làm thủ tục nhập học.

Nội dung được thực hiện theo hướng dẫn 2598/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022.