Decision on recognition of members of Dalat University Board of Trustees for the term 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Resolution on approval of the 2023 budget estimate and the three-year state budget-financial plan from 2023 to 2025 of Dalat University

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Resolution on approving the adjustment of the plan for investment in construction, repair, renovation and anti-degradation of buildings; procurement of goods, repair and maintenance of equipment… using recurrent expenditures and school funds in 2022 of Dalat University

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Resolution of the 12th meeting of the Board of Trustees for the term 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


The midterm review conference and the 12th meeting of Dalat University Board of Trustees for the term 2019-2024

Vào ngày 30/08/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Phiên họp định kỳ lần thứ 12 tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường […]


Plan to review, update and supplement the Statutes of Dalat University Board of Trustees for the term 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


XEM THÊM