INTERNATIONAL COOPERATION DIARY IN 2018

International cooperation diary Uncategorized

                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                          TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số:       /ĐHĐL-QLKH-HTQT, ngày     tháng     năm 2018 của Trường Đại học Đà Lạt)

STTNỘI DUNG LÀM VIỆCTHỜI GIANTHÀNH PHẦN   THAM DỰGHI CHÚ/ KẾT QUẢ
THÁNG 1
 Đoàn gồm 10 sinh viên và 01 giáo viên của Trường California đến thăm và làm việc với Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời trao đổi và tìm hiểu về Lịch sử Đà Lạt, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Trường Đại học Đà Lạt, tham gia khóa học ngắn hạn về tiếng Việt.02-15/01/2018Phòng HTQT Khoa NN, Khoa KTHN 
 Đoàn công tác của Tổ chức C&J Service sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để trao đổi về vấn đề hỗ trợ học bổng và hợp tác về văn hóa và giáo dục.10/01/2018BGH Phòng HTQT 
 Đoàn công tác của Trường Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Khoa Sinh học Trường Đại học Đà Lạt để xúc tiến hoạt động trao đổi và hợp tác khoa học giữa hai trường.12/01/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa SH, NL 
 Đoàn công tác của Trường Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để xúc tiến hoạt động giao lưu giữa sinh viên hai trường và triển khai dự án hợp tác giữa nhà trường và Ban phúc lợi cộng đồng Trường Đại học Quốc gia Seoul.17/01/2018BGH Phòng HTQT Khoa QTH 
 Đoàn công tác của Trung tâm Ramat Negev sẽ đến thăm và làm việc lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để trao đổi về chương trình hợp tác thực tập cho sinh viên.18/01/2018BGH Phòng HTQT 
 Đoàn công tác của Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Hàn Quốc (KOVECA) đến thăm và làm việc với Khoa Quốc tế học Trường Đại học Đà Lạt và tham quan Phòng học thông minh của Hàn Quốc tại Trường Đại học Đà Lạt.21-23/01/2018BGH Phòng HTQT Khoa QTH 
 Chuyên gia của Tổ chức PUM sẽ đến thăm và làm việc lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm xây dựng Vườn Ươm giai đoạn 2.23/1-2/2/2018TT Khởi nghiệp 
 Đoàn sinh viên của Trường Đại học Sejong – Hàn Quốc sẽ đến giao lưu, tìm hiểu văn hóa của Việt Nam tại Trường Đại học Đà Lạt.24-25/01/2018Khoa QTHGiao lưu
 Đại diện của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) sẽ đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để trao đổi và kiểm tra về tình hình hoạt động của tình nguyện viên Im Kyung Sook tại nhà trường.30/01/2018Phòng HTQT Khoa QTH 
THÁNG 2
 Đoàn công tác của Công ty TNHH Amgroup sẽ đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để bàn về việc hợp tác nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên thực tập, đồng thời ký Biên bản Ghi nhớ giữa hai bên.03/02/2018BGH Phòng HTQT Khoa CNTTKý MOU
 01 chuyên gia của Tổ chức BOLT sẽ đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để tham gia tọa đàm về giảng dạy ngoại ngữ.04-06/02/2018Khoa Ngoại ngữTọa đàm
 Đoàn công tác gồm 02 thành viên của Trường Đại học Hanam sẽ đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để ký kết Biên bản ghi nhớ.05/02/2017Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa Sinh họcKý MOU
 Đoàn công tác của Trường Đại học Hanyang, Viện Chiến lược Hạt nhân toàn cầu, và Viện An toàn Hạt nhân sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt đồng thời tham dự tọa đàm với chủ đề “Hoạt động tương lai và những cột mốc quan trọng” với cán bộ và sinh viên Khoa Kỹ thuật Hạt nhân.  27/02-03/03/2018BGH Phòng HTQT Khoa KTHNTọa đàm
THÁNG 3
 Giáo sư chuyên gia của Trường Đại học Quebec Montreal  đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt và tham gia các buổi tọa đàm về phương pháp giảng dạy với Khoa Sư phạm.07/03-07/04/2018Khoa Sư phạmTọa đàm
 01 chuyên gia của JICA sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để trao đổi kế hoạch cử tình nguyện viên đợt 2.08/03/2018BGH Phòng HTQT Khoa QTH 
 01 chuyên gia của Công ty Kowa và Công ty TNHH Asuzac Da lat sẽ đến thăm Trường Đại học Đà Lạt để tham dự ngày hội “Một ngày làm sinh viên Đại học Đà Lạt”.18/03/2018Khoa QTH Phòng QLĐT, Phòng CTSV 
 Đoàn cônng tác của Trường Đại học Kyushu, Trường Đại học Kyoto, và Trường Đại học Ryukyus sẽ đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để trao đổi về hoạt động nghiên cứu khoa học.21-28/03/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa QTH 
 Đoàn công tác của Tổ chức World Learning sẽ đến gặp mặt và giao lưu với sinh viên Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Đà Lạt để tìm hiểu và trao đổi học thuật về văn hóa, chương trình cụ thể như sau: Nghe giới thiệu về Trường Đại học Đà Lạt;Bài nói chuyện của Ông Nguyễn Tất Thắng về sự phát triển của thành phố Đà Lạt;Giao lưu với sinh viên Khoa Ngoại ngữ.22/03/2018Khoa Ngoại ngữGiao lưu
 Đoàn chuyên gia gồm 3 thành viên của NIBR đến thăm Trường Đại học Đà Lạt để tiến hành tham gia hoạt động khảo sát tại Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà với các Giảng viên Trường Đại học Đà Lạt.27/03/2018Khoa Sinh học 
 Chuyên gia của Cơ quan DAAD đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để tìm hiểu khả năng hợp tác giữa Cơ quan DAAD, các trường đại học tại Đức và Trường Đại học Đà Lạt.28/03/2018BGH Phòng HTQT 
 Ông Nobuo Sasamoto, chuyên gia của JAERI – Cơ quan đến để sinh hoạt chuyên đề với sinh viên Khoa Kỹ thuật hạt nhân  – Trường Đại học Đà Lạt.31/03/2018-25/04/2018Khoa KTHN 
THÁNG 4
 Ông Taniguchi Masayuki, chuyên gia của Công ty Kowa đến để sinh hoạt định hướng nghề nghiệp với sinh viên Khoa Quốc tế học  – Trường Đại học Đà Lạt.12/04/2018Khoa Quốc tế học 
 Ông Woo Hyoung Min, chuyên gia của Tổ chức KF đến thăm và làm việc với lãnh đạo Khoa Quốc tế học về việc trao học bổng cho sinh viên.14/04/2018Khoa Quốc tế học 
 Đoàn gồm 6 chuyên gia của Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn và tổ chức KOICA – Hàn Quốc sẽ đến làm việc với Khoa Quốc tế học để hỗ trợ kỳ thi năng lực tiếng Hàn.15/04/2018Khoa Quốc tế học 
 Đoàn gồm 4 chuyên gia của Công ty Kowa sẽ đến để giới thiệu về hoạt động tuyển dụng của Công ty Kowa với sinh viên Khoa Quốc tế học  – Trường Đại học Đà Lạt.18-19/04/2018Khoa Quốc tế học 
 Đoàn gồm 2 chuyên gia của Tổ chức NRF – Quỹ Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Hàn Quốc đến thăm và làm việc với lãnh đạo Khoa Kỹ thuật Hạt nhân để chào xã giao và tìm hiểu cơ hội hợp tác trong tương lai.19/04/2018Khoa KTHNTọa đàm
 Đoàn gồm 2 chuyên gia của Tổ chức KF sẽ đến thăm và làm việc với lãnh đạo Khoa Hóa học và Khoa Tài nguyên môi trường để tìm hiểu về cơ hội hợp tác trong tương lai.23/04/2018Khoa Hóa học, Môi trường và Tài nguyên 
 Đoàn gồm 2 chuyên gia của Công ty Samsung Display Việt Nam đến thăm và làm việc với sinh viên Khoa Quốc tế học để giới thiệu về chương trình phỏng vấn tuyển dụng của công ty.23/04/2018Khoa Quốc tế học Phòng HTQT 
THÁNG 5
 Đoàn gồm 2 chuyên gia của Công ty TNHH BHFlex Vina sẽ đến thăm và làm việc với Sinh viên Khoa Quốc tế học để giới thiệu về công ty và giao lưu, đối thoại với Sinh viên.11/05/2018BGH Phòng QLKH-HTQT Khoa Quốc tế học 
 Đoàn gồm 2 chuyên gia của Trường Đại học của Phòng Thương mại Thái Lan đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để trao đổi về việc tăng cường hợp tác và trao đổi văn hóa trong tương lai.15/05/2018BGH Phòng HTQT Phòng QLĐT 
 Ông Kobayashi Tetsuya chuyên gia của Trường Đại học Momoyama Gakuin ến thăm và làm việc với Khoa Quốc tế học để trao đổi về kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm với sinh viên ngành Nhật Bản học21/05/2018Khoa Quốc tế học 
 Ông Miura Shuhei chuyên gia của Công ty Phát triển Phần mềm Xây Dựng Aureole đến thăm và làm việc với Ban chủ nhiệm Khoa Quốc tế học để Chào xã giao.21/05/2018Khoa Quốc tế học 
 Đoàn công tác gồm 3 thành viên của Công ty Korea Flower Seed sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để trao đổi về việc ký Biên bản ghi nhớ và hợp tác trong tương lai.23-24/05/2018BGH Phòng HTQT Khoa Nông lâm Sinh họcKý MOU
 Đoàn công tác gồm 2 chuyên gia của Công ty Enveritas đến thăm và làm việc với Khoa Nông Lâm để thực hiện dự án điều tra thực trạng sản xuất cà phê tại 4 huyện: Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và Bảo Lộc.28/05/201/ – 23/06/2018  
THÁNG 6
 Ông Marko Tapani Seppa, chuyên gia của IPP đến thăm và làm việc với Trường Đại học Đà Lạt, Trung tâm Khởi nghiệp để trao đổi về chương trình kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Phần Lan trong thời gian đến.04-05/06/2018Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp 
 Ông Cho nam Chuk, đại diện của Quỹ Phát triển Châu Á đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác với Trường Đại học Đà Lạt.08/06/2018BGH Phòng HTQT, CTSV, QLĐT, Khoa Quốc tế họcKý MOU
 Đoàn gồm 6 đại biểu của Trường Đại học Kyushu, Đại học Kyoto, Đại học Kagoshima phối hợp với các chuyên gia của Trường Đại học Đà Lạt thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học về việc làm ô tiêu chuẩn, khảo sát đa dạng sinh học theo đai cao tại Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà và thu mẫu các loài vật thông thường13/06/2018 – 02/07/2018BGH Phòng HTQT Khoa Sinh học 
 Giáo sư Park Jae Sup của Trường Đại học Inje đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, đặc biệt trong việc trao đổi sinh viên giữa hai Trường.14/06/2018BGH Phòng HTQT   
 Đoàn gồm 2 Giáo sư của Trường Đại học Inje đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, đặc biệt trong việc trao đổi giảng viên, sinh viên và hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu khoa học giữa hai bên.21/06/2018BGH Phòng HTQT, CTSV, QLĐT, Khoa Quốc tế học 
 Đoàn công tác gồm 08 thành viên của Công ty đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, Khoa Nông Lâm để ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa hai bên trong việc triển khai hợp tác nghiên cứu các giống hoa tại Trường Đại học Đà Lạt.21/06/2018BGH Phòng HTQT, CTSV, QLĐT, Khoa Nông lâmKý MOU
 Ông TAKEMOTO NORIYUKI, chuyên gia của Công ty TNHH Cung ứng Nông nghiệp Lâm Đồng (Nhật Bản) đến thăm và làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc tuyển dụng nhân sự chuyên ngành tiếng Nhật cho Công ty.21/06/2018Khoa Quốc tế học 
 Đoàn công tác gồm 2 giáo sư và 6 sinh viên của Trường Đại học Seattle đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Trung tâm Khởi nghiệp của Trường Đại học Đà Lạt về lĩnh vực đánh giá các tác động của sự bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế trong ngành cafe, cũng như việc quản lý chuỗi cung ứng cà phê đến người nông dân và hợp tác xã tại Đà Lạt.28/06/2018 – 01/07/2018Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp 
 Ông MIURA SHUHEI đại diện Lãnh đạo Công ty Phát triển Phần mềm Xây Dựng Aureole (Nhật Bản), đến thăm và làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc tuyển dụng nhân sự chuyên ngành tiếng Nhật cho Công ty.  29/06/2018Khoa Quốc tế học 
THÁNG 7
 Đoàn gồm 24 sinh viên của Hàn Quốc đến thăm và giao lưu với sinh viên ngành Hàn Quốc học của Trường Đại học Đà Lạt, nhằm tìm hiểu về văn hóa và lịch sử Việt Nam, ngôn ngữ tiếng Việt.04-21/07/2018Khoa Quốc tế họcGiao lưu
 Đoàn gồm 9 sinh viên của Công ty TNHH Giáo dục và Dịch vụ (Đ/c: 469 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), đến thăm và giao lưu với cán bộ và sinh viên Khoa Sinh học, Khoa Nông lâm của Trường Đại học Đà Lạt với chủ đề về Nông nghiệp và Phát triển bền vững tại Trường Đại học Đà Lạt.19/07/2018Khoa Sinh họcGiao lưu
THÁNG 8
 Đoàn công tác gồm 06 thành viên của tổ chức BOLT đến thăm và làm việc với Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời tham dự Tọa đàm về Phương pháp Giảng dạy Ngoại ngữ với cán bộ Khoa Ngoại ngữ của Trường.09-10/08/2018Khoa Ngoại ngữTọa đàm
 Đoàn công tác gồm 17 thành viên của tổ chức BOLT sẽ đến thăm và làm việc với Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời tham dự Diễn đàn Sinh viên Châu Á năm 2018 với chủ để “Sự bền vững của môi trường” với cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Đà Lạt.  10-15/08/2018Khoa Ngoại ngữ 
 Đoàn công tác gồm ba thành viên của Tổ chức C&J Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời trao đổi về việc tiếp tục triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc cấp học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó của Trường.10/08/2018BGH Phòng HTQT Khoa Quốc tế học 
 Ông KUBOTA HAJIME, chuyên gia của Công ty TNHH NSV Việt Nam đến thăm và chào hỏi xã giao Ban Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học của Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên.  31/08/2018Khoa Quốc tế học 
THÁNG 9
 Ông Thomas Neil Robb, Giáo sư của Trường Kyoto Sangyo sang thăm và làm việc đồng thời tham dự tọa đàm với chủ đề “Cải thiện tiếng Anh bằng phương pháp tự học” với cán bộ và sinh viên Khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Đà Lạt.08-09/09/2018Khoa Ngoại ngữTọa đàm
 Đoàn công tác gồm 07 giáo sư của Trường Kyushu sẽ đến thăm và làm việc với cán bộ Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời có chuyến khảo sát thực tế tại Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà.  20-29/09/2018Khoa Sinh học 
 Tiến sĩ CHO, Nam – Chul, thuộc Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) đến phỏng vấn sinh viên Trường Đại học Đà Lạt để hỗ trợ học bổng.20/09/2018Ban Giám hiệu, Phòng HTQT Sinh viênHọc bổng
 Giáo sư Hisayuki Suematsu của Trường Đại học Kỹ thuật Nagaoka (Nhật bản) đến thăm và làm việc với cán bộ và sinh viên Khoa Kỹ thuật Hạt nhân của Trường Đại học Đà Lạt.21/23/09/2018Khoa Kỹ thuật Hạt nhânGiảng dạy chuyên đề
 02 chuyên gia của tổ chức C&G (Hàn Quốc) sẽ đến thăm và làm việc với cán bộ và sinh viên Khoa Nông lâm, Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời tham dự tọa đàm về chuyên ngành nông nghiệp mang tên “Những thách thức của nông dân Hàn Quốc và Cuộc cách mạng trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái áp dụng trong nông nghiệp”25/09/2018Khoa Nông lâmTọa đàm
 Ông Hwang Sung Ju, chuyên gia cao cấp của Samsung đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời có buổi giới thiệu về tập đoàn Samsung, Công ty Samsung Việt Nam và Chương trình Học bổng SKS 2018 tới sinh viên năm 4 ngành Hàn Quốc học của Trường.25/09/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa Quốc tế học Sinh viênHọc bổng Tuyển dụng
 Ông Vere-Flint Jade Nora, chuyên gia của Chisholm đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để tìm hiểu về lịch sử phát triển của Trường Đại học Đà Lạt cũng như cơ hội hợp tác trong giáo dục và đào tạo giữa hai bên.26/09/2018Phòng HTQT 
THÁNG 10
 Đoàn công tác gồm 13 thành viên quốc tịch Hoa Kỳ Tổ chức World Learning Việt Nam đến thăm, làm việc và giao lưu với cán bộ, sinh viên Khoa Ngoại ngữ để tìm hiểu lịch sử phát triển của thành phố Đà Lạt trong khuôn khổ chương trình giáo dục SIT Study Abroad.04/10/2018Khoa Ngoại ngữGiao lưu
 Đoàn công tác gồm 2 thành viên của Trường Kobe đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa hai bên.11/10/2018BGH Phòng HTQT Khoa Quốc tế họcKý MOU
 Đoàn công tác gồm 2 thành viên của Công ty Lốp Kumho đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời có buổi giới thiệu về Công ty và giao lưu với sinh viên ngành Hàn Quốc học của Trường Đại học Đà Lạt.12/10/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa Quốc tế họcGiao lưu
 Bà Heo Ji Young, tình nguyện viên của KOICA đến thăm và học tập thực tế tại Trường Đại học Đà Lạt trước khi bắt đầu nhiệm kỳ chính thức từ ngày 05 tháng 11 năm 2018 đến ngày 10 tháng 09 năm 2020 theo kế hoạch phái cử tình nguyện viên của KOICA đến hỗ trợ công tác giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Hàn Quốc học tại Trường.15-19/10/2018Phòng HTQT Khoa Quốc tế học 
 Hai chuyên gia của KOICA đến phối hợp và hỗ trợ Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Đà Lạt để tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn cho sinh viên ngành Hàn Quốc học.21/10/2018Khoa Quốc tế học 
 Hai chuyên gia của Công ty Kowa đến thăm và chào hỏi xã giao Ban Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Đà Lạt để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên.25/10/2018Khoa Quốc tế học 
 Bà Cho Hyei Young chuyên gia của ADF và Cobi One đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời trao học bổng cho sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Đà Lạt.26/10/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT, CTSV Sinh viên 
 Đoàn công tác gồm 10 cán bộ của Trường Busan đến thăm và chào hỏi xã giao Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt; đồng thời tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.26/10/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT, QLĐT, Khoa Quốc tế học, Sư phạm 
 Bà Chen Xi chuyên gia của Trường Đại học Vân Nam đến thăm và làm việc với cán bộ Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt để tìm hiểu về cơ hội hợp tác trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy giữa hai bên.29/10/2018Khoa Sinh học 
 Ông Xin Wang, chuyên gia của De Gruyter Poland đến thăm và làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt trong thời gian tới.30/10/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT Văn phòng Tạp chí 
 Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức “Lễ hội văn hóa Hàn Quốc tại Đà Lạt”.29-31/10/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa Quốc tế học Sinh viênLễ hội văn hóa
 Hai chuyên gia Công ty Tư vấn GA Việt Nam đến thăm và làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin của Trường, đồng thời tham dự buổi báo cáo chuyên đề về lĩnh vực công nghệ thông tin với cán bộ của Khoa Công nghệ Thông tin.30/10/2018Khoa Công nghệ TTSeminar
THÁNG 11
 Ông GOETHEL ANDREAS, chuyên gia của Công ty TNHH Thiên Việt Kỹ Thuật đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên.01/11/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT 
 Ông Kang Shin Young, chuyên gia của Công ty đến thăm và có buổi nói chuyện giao lưu với sinh viên ngành Hàn Quốc học của Trường để giới thiệu về Công ty và nhu cầu tuyển dụng nhân sự của Công ty trong thời gian tới.03/11/2018Khao Quốc tế học Sinh viênGiao lưu, tuyển dụng
 Đoàn công tác gồm 2 chuyên gia của Ridder Group đến thăm và làm việc với Khoa Sinh học của Trường để triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc kiểm tra hoạt động của một số trang thiết bị về nông nghiệp công nghệ cao mà Tập đoàn đã tài trợ cho Trường Đại học Đà Lạt.15/11/2018Khoa Sinh học 
 Ông IGAYA KAZUMI, chuyên gia của Công ty Kowa đến thăm và làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Đà Lạt để triển khai các chương trình thực tập cho sinh viên ngành Nhật Bản học tại Công ty.28/11/2018Khoa Quốc tế học 
 Đoàn công tác gồm 2 thành viên của Văn phòng đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học, đồng thời có buổi giới thiệu về học bổng của Văn phòng tới sinh viên và cán bộ của Trường.29-30/11/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT Sinh viên + Cán bộGiới thiệu học bổng
THÁNG 12
 Đoàn công tác gồm 60 cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya đến thăm và làm việc với Khoa Sư phạm và Khoa Luật học của Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời tham dự tọa đàm về “Quản lý giáo dục và Quản lý hành chính công”.03/12/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa Luật học,  Khoa Sư phạmTọa đàm
 Đoàn công tác gồm bốn thành viên của GINIS (Hàn Quốc) đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời triển khai các mối quan hệ hợp tác về nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân.10/12/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa Kỹ thuật HN 
 Đoàn công tác gồm 3 chuyên gia của Quỹ học bổng Tae Hung sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời ký kết Biên bản Ghi nhớ giữa hai bên về việc cấp học bổng cho sinh viên của Trường trong thời gian tới.18/12/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT, QLĐT, CTSVKý MOU
 Đoàn công tác gồm 3 thành viên của Trường Đại học Chungang đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác với Ban Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Đà Lạt.20/12/2018Khoa Quốc tế họcKý MOU
 Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Tokyo, Đại học Kyushu, Đaị học Kyoto, Đại học Đại học Tohoku, Đại học Kagoshima (Nhật Bản) thực hiện một số chương trình hoạt động khoa học tại Trường Đại học Đà Lạt và VQG Bidoup – Núi Bà, cụ thể như sau: Chương trình làm việc cụ thể như sau: – Ngày 20 – 22/12/2018: Khảo sát đa dạng sinh học theo đai cao tại VQG Bidoup – Núi Bà, Lâm Đồng, thu mẫu các loài thực vật thông thường. – Ngày 23/12/2018: Ký Biên bản Ghi nhớ giữa Trường Đại học Đà Lạt, Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà và Đại học Kyushu, Nhật Bản tại Trường Đại học Đà Lạt. Tổ chức Tọa đàm Quốc tế về kết quả nghiên cứu đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Biduop – Núi Bà. – Ngày 24-28/12/2018: Thăm các ô tiêu chuẩn và tiếp tục khảo sát đa dạng sinh học theo đai cao tại VQG Bidoup – Núi Bà, thu mẫu các loài thực vật thông thường.20-28/12/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa Sinh họcTọa đàm
 Đoàn công tác gồm 2 thành viên (một khách người Nhật Bản, một khách người Việt Nam) sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời ký kết Biên bản Ghi nhớ giữa hai bên.21/12/2018Ban Giám hiệu Phòng HTQT, QLĐT, CTSV Khoa Quốc tế họcKý MOU

                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG