INTERNATIONAL COOPERATION DIARY IN 2017

International cooperation diary Uncategorized

                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                          TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số:       /ĐHĐL-QLKH-HTQT, ngày     tháng     năm 2018 của Trường Đại học Đà Lạt)

STTNỘI DUNG LÀM VIỆCTHỜI GIANTHÀNH PHẦN   THAM DỰGHI CHÚ/ KẾT QUẢ
THÁNG 1
 Giáo sư Masakazu Furuta của Trường Đại học Osaka đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường và các khoa liên quan để tiếp tục triển khai các vấn đề hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp công nghệ cao và bảo vệ môi trường.11-13/01/2017Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa Nông Lâm, Môi trường, KTHN 
 Đoàn công tác gồm 2 thành viên (01 khách quốc tịch Hoa Kỳ và 01 khách quốc tịch Việt Nam) của tổ chức World Learning đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, Khoa Ngoại ngữ để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên trong khuôn khổ chương trình học tập mùa hè của sinh viên Hoa Kỳ tại Trường Đại học Đà Lạt.14/1/2017Khoa Ngoại ngữ 
 Giáo sư Kim Yong Soo, Trường Đại học Hanyang (Hàn Quốc) đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường để triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân.20-21/1/2017Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa KTHN 
 Đoàn công tác gồm 2 thành viên (một cán bộ người Trung Quốc – Đài Loan và một cán bộ người Việt) của Trường Đại học Da Yeh đến thăm và làm việc với Trường Đại học Đà Lạt để tiếp tục tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên; đồng thời thống nhất nội dung biên bản ghi nhớ để hai Trường tiến hành ký kết trong thời gian tới.  20/1/2017BGH Phòng HTQTKý MOU
THÁNG 2
 Đoàn công tác gồm 15 thành viên của Câu lạc bộ Âm nhạc Truyền thống Hàn Quốc đến giao lưu với cán bộ và sinh viên Trường Đại học Đà Lạt15-17/02/2017Ban Giám hiệu Khoa Quốc tế họcGiao lưu
 Giáo sư của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo (Nhật Bản), Ông Nohira  Munehiro đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, Khoa Quốc tế học để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc giảng dạy chuyên ngành Nhật Bản học.17/02/2017Khoa Quốc tế học 
 Đoàn công tác gồm 3 thành viên của Trường Đại học Pukyong đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, Khoa Du lịch, Khoa Quốc tế học để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc giảng dạy chuyên ngành du lịch và các tour du lịch về văn hóa các dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng.  17/2/2017Khoa Quốc tế học Khoa Du lịch 
 Giáo sư của Trường Đại học Reims Champagne Ardenne (Pháp), Ông Xavier Coqueret đến thăm và làm việc với Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời tham dự tọa đàm về chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân với cán bộ và sinh viên Khoa Kỹ thuật Hạt nhân của Trường.  24/2/2017BGH Phòng HTQT Khoa Kỹ thuật Hạt NhânTọa đàm
THÁNG 3
 Đoàn công tác gồm 17 thành viên của World Learning Việt Nam đến giao lưu với cán bộ và sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đà Lạt trong khuôn khổ chương trình SIT Study Abroad02/3/22017Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa Ngoại ngữGiao lưu
 Chuyên gia của Công ty Living and Life Vina (Hàn Quốc) đến phỏng vấn tuyển dụng sinh viên ngành Hàn Quốc học của Trường cho đợt tuyển dụng năm 2017.10/3/2017Khoa Quốc tế học 
 Ông Murakami Kuniyuki, cán bộ của Trường Shinshyu sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để tiếp tục triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời có tham dự một số chuyên đề về giảng dạy tiếng Nhật với cán bộ và sinh viên của Khoa Quốc tế học.10-23/03/2017Khoa Quốc tế học 
 Đoàn chuyên gia gồm 9 người của Hà Lan sẽ sang tiếp tục chương trình tập huấn cho cán bộ Khoa Nông Lâm của Trường về nông nghiệp công nghệ cao trong khuôn khổ dự án Fresh Academy.15-17/3/2017BGH Khoa Nông LâmTập huấn
 Chuyên gia của tổ chức BOLT, thuộc trường Đại học Tohoku (Nhật Bản), Ông PERTEER JONH WANNER đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường để triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc phối hợp tổ chức các tọa đàm chuyên đề về phương pháp giảng dạy tiếng Anh.20/3/2017Ban Giám hiệu Phòng HTQT Khoa Ngoại ngữ 
 Đoàn công tác gồm 2 thành viên của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hà Lan (HAS) đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, Khoa Nông Lâm, Sinh học để tiếp tục triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.21/3/2017BGH Phòng HTQT Khoa Nông Lâm, Khoa Sinh học 
 Đoàn công tác gồm 3 thành viên (1 cán bộ người Hàn Quốc và 2 cán bộ người Việt Nam) của Công ty Samsung Display Việt Nam đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời có buổi giới thiệu về Công ty và phỏng vấn tuyển dụng sinh viên của Trường cho đợt tuyển dụng năm 2017 của Công ty.23/3/2017Khoa Quốc tế học 
 Đoàn công tác gồm 3 thành viên (1 cán bộ người Hàn Quốc và 2 cán bộ người Việt Nam) của Công ty Samsung Electrolics Việt Nam đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời có buổi giới thiệu về Công ty và phỏng vấn tuyển dụng sinh viên của Trường cho đợt tuyển dụng năm 2017 của Công ty.24/3/2017BGh Phòng HTQT Khoa Quốc tế học 
 Giáo sư Carlos Torres của Diễn đàn sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời có buổi nói chuyện với cán bộ và sinh viên của Trường về Chương trình Giáo dục Công dân Toàn cầu.28-29/3/2017BGH Phòng HTQT Khoa CNTT, CTXH, Sư phạmGiao lưu
 Đoàn công tác của Đại học Stenden sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Trường. Nhân sự kiện quan trọng này, Ngài Bouke Roelof Arends, Quyền Thị trưởng Thành phố Emma (Hà Lan) sẽ đến tham dự buổi Lễ.29/3/2017BGH Phòng HTQT Khoa QTKD, NL, SHKý MOU
 Đoàn công tác gồm 05 chuyên gia Nhật Bản và 03 cán bộ người Việt Nam đến từ Công ty TNHH Châu Giang Hưng Yên đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, Khoa Nông lâm, Khoa Sinh học để tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực làm phân ủ và chăm sóc cây bạc hà tại Đà Lạt.31/3/2017BGH Phòng HTQT Khoa NL, SH 
THÁNG 4
 Giáo sư của JAERI, ông Nobuo Sasamoto đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời giảng dạy chuyên đề về kỹ thuật hạt nhân cho cán bộ và sinh viên khoa Kỹ thuật Hạt nhân của Trường.13-29/4/2017Khoa KTHNGiảng dạy chuyên đề
 Đoàn gồm 1 chuyên gia của KOICA, bà Yoon Ki Mo đến làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời hỗ trợ Bộ môn Hàn Quốc học, Khoa Quốc tế học kiểm tra sát hạch trình độ tiếng Hàn cho sinh viên của Khoa.14-16/10/2017Phòng HTQT Khoa QTH 
 Giáo sư của Đại học Kỹ thuật Sydney, Ông Ngô Hữu Hào đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời có buổi nói chuyện với cán bộ của Trường về chủ về “Phương pháp viết một công trình nghiên cứu khoa học chất lượng cao bằng tiếng Anh”.20/4/2017BGH Phòng HTQT Các KhoaTọa đàm
 Đoàn công tác gồm hai (02) chuyên gia của IPP sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời có buổi giao lưu với sinh viên Trường Đại học Đà Lạt về chủ đề khởi khiệp.  24-26/4/2017BGH Phòng HTQT Khoa QTKDGiao lưu
THÁNG 5
 Đoàn công tác gồm 02 thành viên của Công ty TNHH Nấm Yoshimoto Việt Nam và Trường Đại học Kobe sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên.  04/5/2017BGH Phòng HTQT Khoa QTH 
 Đoàn công tác gồm bảy (07) thành viên của Trường Đại học Hanyang đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời giảng dạy một số chuyên đề về an toàn hạt nhân cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hạt nhân của Trường.  29/5-01/6/2017BGH Phòng HTQT Khoa KTHNGiảng dạy chuyên đề
THANG 6
 Đoàn công tác gồm 57 giáo viên và sinh viên của Trường Đại học Kasetsart sẽ đến thăm và làm việc với Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời có buổi giao lưu để nghe giới thiệu về Trường Đại học Đà Lạt trong thời gian từ 09:00 đến 12:00, thứ Năm, ngày 01/06/2017.01/06/2017BGH Phòng HTQT Khoa Ngoại ngữ 
 Đoàn công tác gồm 14 thành viên của KOVECA sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường; đồng thời tham dự Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.12/6/2017BGH Phòng HTQT Khoa Quốc tế họcKý MOU
 Giáo sư của Trường Đại học Town, Ông Philippe  Fournier-Viger đến thăm và làm việc với Khoa Toán – Tin học của Trường để giảng dạy chuyên đề và tham dự thảo luận chuyên đề với cán bộ, học viên cao học và sinh viên của Khoa Toán – tin.12-17/6/2017Khoa Toán tinGiảng dạy chuyên đề
 Đoàn công tác gồm 05 thành viên người Nhật Bản đến từ Trường Đại học Kyoto, và Tổ chức Hợp tác Nguồn nhân lực Châu Á (Nhật Bản) đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường và Khoa Quốc tế học để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc hỗ trợ giảng dạy chuyên ngành Nhật Bản tại Trường Đại học Đà Lạt.16/6/2017Khoa Quốc tế học 
THÁNG 7
 Đoàn công tác gồm 5 thành viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Kế hoạch Tương lai của Hàn Quốc, MSIP sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời tham dự Tọa đàm về Phát triển trang trại thông minh tại Việt Nam với cán bộ và sinh viên Khoa Nông Lâm, Khoa Sinh học và Viện Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao.04/7/2017BGH Phòng HTQT Khoa Nông Lâm, Sinh họcTọa đàm
 01 sinh viên của Trường Đại học Ghent đến Đà Lạt thực hiện chương trình thực tập thực tế về chuyên ngành công nghệ sinh học trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ của sinh viên với cán bộ Khoa Sinh học, Khoa Nông lâm của Trường.  13/7-30/9/2017Khoa Nông lâmSVNN Thực tập thực tế
 Giáo sư Lê Vũ Quân, thuộc Trường Đại học Seatlle (Hoa Kỳ) sẽ đến giảng dạy chuyên đề về Quản trị Kinh doanh và hỗ trợ cán bộ Trường Đại học Đà Lạt xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO trong khuôn khổ của Chương trình Chuyên gia Fulbright.16/7-19/8/2017BGh Phòng HTQT Khoa QTKD, Khoa Sau Đại họcGiảng dạy chuyên đề
 Đoàn công tác gồm 04 thành viên của Trường Đại học Quốc gia Kangwon sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.19/7/2017BGH Phòng HTQT Khoa Quốc tế họcKý MOU
 Đoàn công tác gồm 03 thành viên của Trường Đại học Tongwon sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.19/7/2017BGH Phòng HTQT Khoa NL, SHKý MOU
 Giáo sư của Trường Đại học North Texas, Ông William Allen Cherry đến thăm và làm việc với Khoa Toán – Tin học của Trường để giảng dạy chuyên đề và tham dự thảo luận chuyên đề với cán bộ, học viên cao học và sinh viên của Khoa Toán – tin.24-28/7/2017Khoa Toán tinGiảng dạy chuyên đề
 Đoàn công tác gồm 02 thành viên của Tổng Lãnh sự quán Úc do Phó Tổng Lãnh sự dẫn đầu đến thăm và làm việc Lãnh đạo Nhà trường để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên.27/7/2017NGH Phòng HTQT Lãnh đạo  các Phòng 
THÁNG 8
 Đoàn công tác gồm 02 thành viên của Trường Đại học INJE sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời ký Biên bản Ghi nhớ với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt.02-03/8/2017BGH Phòng HTQT Khoa CNTT, CTXHKý MOU
 Đoàn công tác 13 thành viên của Trường Đại học Bách Khoa Đài Bắc sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời tham dự Tọa đàm Xử lý ô nhiễm môi trường Việt Nam – Đài Loan năm 2017.03-04/8/2017Khoa Moi trường và TNTọa đàm
 Giáo sư của Trường Đại học Bang New Mexico, bà Christensen Victoria Amy đến thăm và làm việc với Khoa Ngoại ngữ, đồng thời tham dự Tọa đàm “Phương pháp Thiết kế Chương trình giảng dạy dựa trên nhu cầu học tập” với cán bộ và sinh viên Khoa Ngoại ngữ của Trường.  04-05/8/2017Khoa Ngoại ngữTọa đàm
 Đoàn công tác gồm 04 thành viên của Viện Công nghệ Sinh học Chuncheon sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.09-10/8/2017BGH Phòng HTQT Khoa NL, HH, MT và TNKý MOU
 Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Tổ chức BOLT, thuộc trường đại học Tohoku (Nhậ Bản) tổ chức Tọa đàm Quốc tế về Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Nhân dịp này, Tổ chức BOLT sẽ cử đoàn công tác gồm 07 thành viên đến tham dự Tọa đàm.11-12/8/2017  
 Đoàn công tác gồm 4 thành viên của KOVECA đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời tập huấn các kỹ năng về sử dụng phòng học thông minh phục vụ công tác giảng dạy cho cán bộ Trường Đại học Đà Lạt.  14-18/08/2017BGH Phòng HTQT Khoa QTH, Khoa CNTT, Phòng QT 
 Đoàn công tác gồm 02 cán bộ của JICA (một khách người Nhật Bản và một khách người Việt Nam) đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường để trao đổi về những vấn đề hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc phái cử tình nguyện viên đến giảng dạy tiếng Nhật tại Trường.14/08/2017BGH Phòng HTQT Khoa Quốc tế học 
 Đoàn công tác của Mạng lưới Công nghệ Sau thu hoạch Hà Lan đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, và Khoa Nông lâm của Trường để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên.24/08/2017Phòng HTQT Khoa NL 
 Bà Amelia Felton Marckworth, cán bộ của Trường Đại học Seattle đến thăm và làm việc với Ban Giám hiệu, Khoa Kinh tế – Quản trị Kinh doanh, đồng thời có buổi nói chuyện với sinh viên về đổi mới sáng tạo từ Trường Đại học Seattle.  28/08/2017BGH Phòng HTQT, Khoa KTQTKD 
 Đoàn công tác gồm hai thành viên của Tổ chức C&J Happy International Service Corps đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời trao đổi về việc tiếp tục triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc cấp học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó của Trường.  30/08/2017BGH Phòng HTQT Khoa Luật, Sư phạm, QTH 
THÁNG 9
 Đoàn công tác gồm 5 thành viên của ETRI đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực Phát triển trang trại thông minh tại địa phương.05/09/2017BGH Phòng HTQT Khoa NL, SH, HH, CNTTTọa đàm
 Đoàn công tác gồm 02 cán bộ người Hàn Quốc và 01 cán bộ người Việt Nam (phiên dịch viên) đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời trao một số suất học bổng của Quỹ GKL Foundation cho sinh viên xuất sắc của Trường.06/09/2017BGH Phòng HTQT Khoa QTH, Sinh học, Sau Đại học và 07 sinh viên nhận học bổngTrao học bổng
 Ông David Anthony Persey, chuyên gia của tổ chức National Geographic Learning (Anh Quốc) đến thăm và làm việc với cán bộ Khoa Ngoại ngữ của Trường để trao đổi về một số kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh bằng giáo trình Life cho sinh viên với chủ đề “Việc thực hiện một cách có hiệu quả các hoạt động đọc trong giáo trình Life để nâng cao vốn từ vựng cho người học”.13/09/2017Khoa Ngoại ngữTọa đàm
 Đoàn công tác gồm 02 thành viên của Trường Đại học Shinshu đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.14/09/2017BGH Phòng HTQT Khoa Quốc tế họcKý MOU
 Đoàn công tác gồm 14 thành viên của Trường Đại học Shinshu đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời trao đổi chuyên môn với cán bộ của Khoa Nông Lâm, Sinh học, Hóa học, Viện Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao của Nhà trường với chủ đề “Quan điểm phòng bệnh và xu hướng phát triển thực phẩm chức năng”.18/09/2017BGH Phòng HTQT Khoa QTH, NL, SH, HHTọa đàm
 Đoàn công tác gồm 15 thành viên của World Learning Việt Nam đến giao lưu với cán bộ và sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đà Lạt trong khuôn khổ chương trình SIT Study Abroad, chương trình cụ thể như sau: Nghe giới thiệu về Trường Đại học Đà Lạt;Bài nói chuyện của TS. Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Khoa Ngoại ngữ về văn hóa, sự phát triển kinh tế và thay đổi xã hội tại Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng;Giao lưu với sinh viên Khoa Ngoại ngữ.28/09/2017Khoa Ngoại ngữGiao lưu
THÁNG 10
 Đoàn cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh thuộc các trường đại học khu vực  Đông Nam Á tham dự Hội nghị các Nhà Khoa học trẻ CASEAN 5 tại Trường Đại học Đà Lạt.04-07/10/2017BGH Trưởng các đơn vịHội nghị Quốc tế
 Đoàn công tác gồm 06 thành viên của Công ty Yamaha Motor Việt Nam đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Chương trình “Vi vu cùng Janus” để quảng cáo cho dòng xe Yamaha Janus tới sinh viên của Trường.06-07/10/2017Đoàn Thanh niên Sinh viên 
 Đoàn công tác gồm 04 thành viên của Trường Đại học Dankuk sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên cũng như hợp tác giữa hai Trường và địa phương Lâm Đồng trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao.  15-20/10/2017BGH Phòng HTQT Khoa Quốc tế học Khoa NL 
 Đoàn công tác gồm 03 thành viên (02 khách người Malaysia và 01 khách người Việt Nam) của Trường Đại học KDU Penang (Malaysia) đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai Trường trong thời gian tới.18/10/2017BGH Phòng HTQT Khoa Du lịch 
 Đoàn công tác gồm 04 thành viên (01 khách Hàn Quốc và 03 khách Việt Nam) của Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên do Ngài Phó tổng Giám đốc Lee Cheol Ku dẫn đầu đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa hai bên.20/10/2017BGH Phòng HTQT Khoa Quốc tế học  Ký MOU
 Đoàn công tác của KOICA sẽ đến Trường hỗ trợ công tác tổ chức thi sát hạch trình độ năng lực tiếng Hàn cho sinh viên ngành Hàn Quốc học.20-21/10/2017Phòng HTQT Khoa Quốc  tế học 
 Ông YOSHIMURA TAKEYA, giáo viên của Trường Shizuoka đến thăm và tìm hiểu về điều kiện giảng dạy và sinh hoạt của giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tại Trường trước khi được phái cử chính thức sang làm việc tại Trường Đại học Đà Lạt trong thời gian tới.22/10/2017Khoa Quốc tế học 
 Ông Mallik Girijasankar, giáo sư của Trường Đại học Western Sydney sẽ đến thăm và làm việc với Khoa Kinh tế – Quản trị Kinh doanh của Trường, đồng thời tham dự buổi báo cáo chuyên đề với cán bộ Khoa Kinh tế – Quản trị Kinh doanh.30/10/2017BGH Phòng HTQT Khoa KT-QTKDTọa đàm
THÁNG 11
 Đoàn công tác gồm 2 cán bộ của Trường Chi Nan sẽ sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.06/11/2017BGH Phòng HTQT Khoa Sư phạm 
 Ông Park Insilk, chuyên gia của Trường Anh ngữ Help Philippines sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt.15/11/2017BGH Phòng HTQT Khoa Ngoại ngữ 
 Ngài Đại sứ João Manuel Bernardo, Đại sứ Công hòa Angola đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học. Nhân dịp này, Ngài Đại sứ sẽ tham dự Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Vật lý Kỹ thuật của học viên Ăng-gô-la Osvaldo Camueje Raul đang theo học tại Trường.15/11/2017BGH Phòng QLKH-HTQT Khoa KTHN, Khoa SĐH 
 Đoàn công tác của Trường Đại học Chiayi sẽ sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.16-19/11/2017BGH Phòng HTQT Khoa Nông lâm, Sinh họcTọa đàm
 Đoàn công tác gồm 11 cán bộ của Hàn Quốc sang thăm và làm việc với Trường Đại học Đà Lạt nhân dịp Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và Lễ trao tặng Danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho ông Hwang Kyo Ahn, Nguyên Quyền Tổng thống, Nguyên Quyền Thủ tướng Hàn Quốc.20/11/2017BGH Phòng HTQT Trưởng các đơn vị Cán bộ và Sinh viên 
 Ông Geert Jozef W. Haesaert, chuyên gia của Trường Đại học Ghent sẽ sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt.21-22/11/2017BGH Phòng HTQT Khoa NL 
 Bà Alice Catelain, chuyên viên của Viện Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt.24/11/2017BGH Phòng HTQT Khoa Ngoại ngữ 
 Đại diện của công ty Bizwell Co sẽ sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để tìm hiểu cơ hội hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc tại Trường Đại học Đà Lạt.24/11/2017BGH Phòng HTQT Khoa KT-QTKD 
 Ông Kim Kyung Doo, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc (KAERI) sang thăm và giảng dạy về Bộ môn An toàn Lò phản ứng dựa trên phần mềm mô phỏng trên máy tính cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hạt nhân của Trường Đại học Đà Lạt.26/11-26/12/2017Khoa Kỹ thuật Hạt nhânGiảng dạy chuyên đề
 Đoàn công tác của Đài truyền hình KBS sang quay phim về một lớp học tiếng Hàn của sinh viên ngành Hàn Quốc học, nhằm quảng bá về việc học tiếng Hàn cũng như các hoạt động thực tập của sinh viên đến với công chúng Hàn Quốc, kế hoạch cụ thể như sau: STT Thời gian Địa điểm Ghi chú 1 Ngày 30/11/2017 Trường Đại học Đà Lạt: Khu gảng đường A20, Khu hành chính A1, Ký túc xá và khuôn viên Trường.   2 Ngày 01/12/2017 Công tác chuẩn bị, di chuyển đi Đức Trọng   3 Ngày 02/12/2017 Công ty TNHH Hamgongse Dalat F&B (Địa chỉ: thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).  30/11-02/12/2017Khoa Quốc tế học Phòng HTQT Sinh viên 
 Đoàn công tác gồm 09 của Đại học Quốc lập Chi Nan – Đài Loan sẽ sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để tiếp tục triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong việc triển khai các chương trình học bổng sau đại học tại Chi Nan cũng như phối hợp với ĐHĐL trong việc tổ chức tọa đàm quốc tế.30/11/2017BGH Phòng HTQT các Khoa 
THÁNG 12
 Ông Jang Seong Kim, chuyên gia của KOVECA sẽ sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để kiểm tra việc triển khai phòng học thông minh do KOVECA tài trợ cho Trường ĐHĐL.03-05/12/2017BGH Phòng HTQT Khoa QTH, Khoa CNTT 
 Đoàn công tác của Viện nghiên cứu điện tử Quốc gia (ETRI) sẽ sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt về việc triển khai đề án Trang trại thông minh tại địa phương Lâm Đồng.06/12/2017BGH Phòng HTQT Khoa CNTT 
 Ông Boris Sholimovich Mordukhovich, Giáo sư của Trường Đại học Wayne (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời tham dự báo cáo chuyên đề cho học viên sau đại học và cán bộ Khoa Toán-tin học của Trường Đại học Đà Lạt.25-30/12/2017Khoa Toán tinGiảng dạy chuyên đề
 Đoàn công tác gồm 3 thành viên của Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân (JINR) sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt và Viện trong việc phát triển các chương trình nghiên cứu khoa học hợp tác giữa hai bên.11-12/12/2017BGH Phòng HTQT Khoa HTHN, VL, CNTT 
 Đoàn công tác của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt và tham dự buổi giới thiệu học bổng sau đại học tại Đài Loan cho cán bộ và sinh viên của trường.11/12/2017BGH Phòng HTQT Khoa Ngoại ngữ 
 Ông Atsuo Hanami, đại diện của công ty TNHH Thiết kế Renesas đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để tổ chức hội thảo và thực hiện công tác tuyển dụng đối với sinh viên Trường Đại học Đà Lạt.18-19/12/2017BGH Phòng HTQT Khoa CNTT 
 Đoàn công tác gồm 2 chuyên gia chuyên gia của tổ chức sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.15-18/12/2017Khoa Ngoại ngữ           Phòng TCHC 
 Đoàn Sinh viên gồm 42 thành viên của tổ chức BOLT tham gia khóa học ngắn hạn về văn hóa và lịch sử Việt Nam, giao lưu với sinh viên Khoa Ngoại ngữ của Trường.18-23/12/2017Phòng TCHC Khoa ngoại ngữ 
 Ông Phạm Đình Tảo, chuyên gia của Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Rouen, Cộng hòa Pháp đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt.  19/25/12/2017BGH Phòng HTQT 
 Ông Boris Sholimovich Mordukhovich, Giáo sư của Trường Đại học Wayne (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, đồng thời tham dự báo cáo chuyên đề cho học viên sau đại học và cán bộ Khoa Toán-tin học của Trường Đại học Đà Lạt.25-30/12/2017Khoa Toán tinGiảng dạy chuyên đề
 Giáo sư Furuta Masakazu, cán bộ của Trường ĐH Osaka Prefecture sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, môi trường, hóa học.25-29/12/2017BGH Phòng HTQT Khoa QTH, KTHN, MT 
 Đoàn công tác gồm 13 thành viên của công ty Bizwell Co sẽ sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời ký kết Biên  bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.  29/12/2017BGH Phòng HTQT Khoa KT-QTKD Trung tâm Khởi nghiệpKý MOU
 Đoàn công tác của Trường Cao đẳng Sungduk sẽ sang thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt để tìm hiểu về cơ hội hợp tác giữa hai bên.29/12/2017BGH Phòng HTQT Khoa QTH 

                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa