The midterm review conference and the 12th meeting of Dalat University Board of Trustees for the term 2019-2024

Vào ngày 30/08/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Phiên họp định kỳ lần thứ 12 tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường […]

Phiên họp lần thứ 11 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024

Theo định kỳ, vào chiều ngày 10/06/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ 11 tại phòng họp nhà A11. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt – TS. Nguyễn Văn […]

Phiên họp lần thứ chín của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024

     Vào chiều ngày 05/01/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ chín theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.      Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại […]

Phiên họp lần thứ tám của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024

     Vào chiều ngày 22/10/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ tám với sự tham dự của 19/19 thành viên theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.      Dưới sự chủ trì […]

Phiên họp lần thứ bảy của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024

     Vào chiều ngày 29/06/2021, Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ bảy theo hình thực trực tuyến.      Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Vinh, Hội đồng Trường đã tiến hành thảo luận về dự thảo Kế hoạch, […]

The sixth meeting of the Dalat University Board of Trustees for the term 2019-2024

On the afternoon of March 29, 2021, the Dalat University Board of Trustees term 2019-2024 held its sixth regular meeting.      Under the chairmanship of Dr. Nguyen Van Vinh, the University Board of Trustees has discussed and approved 09 projects to offer undergraduate programmes at the University according to the report on appraisal of […]